SETPART

From MusiCAD

SETPART is een sjabloonfunctie die je kunt gebruiken in een opmaaksjabloon om daarmee een partijkenmerk te wijzigen.

Syntax:

  SETPART( parameter, waarde );

Om melodiegegevens in te stellen gebruik je SET

Je kunt voor parameter kiezen uit:

Parameter Beschijving Standaardwaarde
bAudible Partij is hoorbaar bij afspelen 1
bBass Baspartij 0
bBraced Partij heeft een teksthaak voor de balk 0
bBreakBarline Maatstrepen in de partituur worden onderbroken na deze partij 0
bBreakBrace De haak vooraan de balk wordt onderbroken na deze partij 0
bBreakCurly De accolade vooraan de balk wordt onderbroken na deze partij 0
bCalculated Partij wordt meeberekend in partituur zonder zichtbaar te zijn 0
bChords Akkoordpartij 0
bCueSize Solo-partij in begeleidingspartij (kleine nootjes) 0
bCurlyBraced Partij heeft een accolade vooraan de balk 0
bEasysNotes Geef de nootbolletjes weer met letters er bij. 0
bFingeringAbove Forceer vingerzettingstekens boven de balk. 0
bFingeringBelow Forceer vingerzettingstekens onder de balk. 0
bHideNotes Van de partij is alleen de tekst zichtbaar 0
bMain Hoofdpartij 0
bMeterAudible Maak metrum bij afspelen hoorbaar door dynamiek. 1
bNoBarLines Partij heeft geen maatstrepen 0
bNoRestStaff Laat alle regels in de partij die uit uitsluitend rusten bestaan weg 0
bSeparate Zangpartij; alle korte noten krijgen vlaggetjes i.p.v. waardestrepen 0
bShowAutoRests Automatisch gegenereerde rusten aan einde van partij laten zien 0
bVisible Partij is zichtbaar in partituur 1
iBottomStaffHeight Reserveer extra eenheden wit onder balk, meestal 0 0
iChannel MIDI kanaal nummer (1-16) -1
iContinuationBars Partij moet worden aangevuld met het patroon uit het hier opgegeven aantal maten 0
iInstrument MIDI-instrumentnaam <F3> of rechtsklikken voor veranderen.
iNrStaffLines Aantal lijnen per balk, meestal 5 5
iPan Balans, plaats in het stereobeeld: 0=links, 64=neutraal, 127=rechts 64
iTopStaffHeight Reserveer extra eenheden wit boven balk, meestal 0 0
iTransposition Transpositie van partij (aantal halve noten hoger spelen dan er staat) 0
iVolume Basis afspeelvolume van partij, >=0, <=127 100
sAbbreviation Titel van de partij bij de overige balken (afkorting).
sMelodyName Partijnaam zoals die in de menu's te zien wordt.
sTuning 'Stemming' van partij (Bb C Eb voor transponerende partijen)
sVoiceName Titel van de partij bij de eerste balk.

Voorbeelden

Het opmaaksjabloon dat een tweestemmige partij splitst heeft ongeveer als inhoud:

SETPART( sVoicename, Bovenstem );   ! noem de partij Bovenstem
ADDPART( COPY1 );           ! kopieer huidige partij
SETPART( sVoicename, Onderstem )   ! noem de kopiepartij Onderstem
MODIFYPART( RemoveHighvoice );    ! verwijder de bovenste noten
SELECTPART( sVoicename, Bovenstem ); ! kies oorspronkelijke partij
MODIFYPART( RemoveLowvoice );     ! verwijder de onderste noten