Sjabloonparameters

From MusiCAD

Hieronder staan de te gebruiken parameters in melodiebestanden, melodiesjablonen, opmaaksjablonen (condities) en instellingenbestanden.

De eerste letter(s) van de parameternaam geven aan om wat voor soort parameter het gaat:

f font tekstsoort
s string tekst
i integer geheel getal
b binary binaire waarde 0 of 1
col color kleurnaam

Melodie

Naam Omschrijving Standaardwaarde
fAnnotationBase Basis tekstopmaak voor aantekeningen;
alle fAnnotations# krijgen eerst deze opmaak
(Size=8, Color=clGreen, Y=0)
fAnnotations1 Tekstopmaak voor aantekeningen 1
(<shift-Click>)
()
fAnnotations2 Tekstopmaak voor aantekeningen 2
(<ctrl-Click>)
()
fAnnotations3 Tekstopmaak voor aantekeningen 3
(<alt-Click>)
()
fAnnotations4 Tekstopmaak voor aantekeningen 4
(<shift-ctrl-Click>)
()
fAnnotations5 Tekstopmaak voor aantekeningen 5
(<shift-alt-Click>)
()
fAnnotations6 Tekstopmaak voor aantekeningen 6
(<ctrl-alt-Click>)
()
fAnnotations7 Tekstopmaak voor aantekeningen 7
(<shift-ctrl-alt-Click>)
()
fBarnumbers Tekstopmaak voor maatnummers (Name=Arial, Size=5, Y=7)
fBarText Tekstopmaak voor balkvullende aanwijzingen (Size=24, Y=-4)
fBase Basisopmaak (Name=Times New Roman, Size=8, Style=fsNormal, Color=clDefault, X=0, Y=0, Align=taLeft, LineUp=0, Visible=1)
fChords Tekstopmaak voor akkoordsymbolen zoals Am, C#7, Ddim enz. (Y=-10)
fCoda Tekstopmaak voor DaCapo-constructies (Size=14, Y=8)
fDynamics Tekstopmaak voor dynamische symbolen (Style=fsBold
fEasy Tekstopmaak voor nootletters (Size=4, Color=clYellow, Y=0)
fFC Opmaak Gecentreerde tekst in de paginavoet ()
fFingering Tekenopmaak voor vingerzettingstekens (Size=5, Y=0)
fFL Opmaak Linker tekst in de paginavoet ()
fFR Opmaak Rechter tekst in de paginavoet ()
fHC1 Opmaak Bovenste tekst gecentreerd in de kop (Size=20, Y=-2)
fHC2 Opmaak Middelste tekst gecentreerd in de kop (Size=15, Y=-1)
fHC3 Opmaak Onderste tekst gecentreerd in de kop (Size=10)
fHdrCenter Basis centerkopopmaak ()
fHdrFoot Basis vervolgpagina voetopmaak (Name=Arial, Size=7)
fHdrNext Basis vervolgpagina kopopmaak ()
fHdrOther Basis kopopmaak overige (Name=Arial)
fHeaderBase Basis kopopmaak (Size=8, Style=fsNarrow, Y=0)
fHL1 Opmaak Bovenste tekst links in de kop ()
fHL2 Opmaak Middelste tekst links in de kop ()
fHL3 Opmaak Onderste tekst links in de kop ()
fHR1 Opmaak Bovenste tekst rechts in de kop ()
fHR2 Opmaak Middelste tekst rechts in de kop ()
fHR3 Opmaak Onderste tekst rechts in de kop ()
fInfo1 tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 1 (speelwijze dolce enz.) ()
fInfo2 tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 2 (instrumentgebonden arco enz.) (Y=-8)
fInfo3 tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 3 (repetitietekens [A] enz.) (Name=Arial, Size=11, Style=fsNormal, Color=clRed, Y=7)
fInfo4 tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 4 ()
fInfo5 tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 5 ()
fInfo6 tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 6 ()
fInfo7 tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 7 ()
fInfo8 tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 8 ()
fInfo9 tekstopmaak voor muzikale aanwijzingen 9 ()
fInfoBase Basis tekstopmaak voor muzikale informatie (alles) (Style=fsBold
fISpecific Tekenopmaak voor instrument-specifieke tekens zoals opstreek, aanzetten enz. ()
fLyrics1 Tekstopmaak voor liedtekst 1 (bijv. couplet 1) ()
fLyrics2 Tekstopmaak voor liedtekst 2 (bijv. couplet 2) (Y=-12)
fLyrics3 Tekstopmaak voor liedtekst 3 (bijv. couplet 3) (Y=-16)
fLyrics4 Tekstopmaak voor liedtekst 4 (bijv. refrein) (Y=-20)
fLyrics5 Tekstopmaak voor liedtekst 5 (Y=-24)
fLyrics6 Tekstopmaak voor liedtekst 6 (Y=-28)
fLyrics7 Tekstopmaak voor liedtekst 7 (Y=-32)
fLyrics8 Tekstopmaak voor liedtekst 8 {{{1}}}
fLyrics9 Tekstopmaak voor liedtekst 9 (Y=-40)
fLyricsBase Basis tekstopmaak voor liedteksten (alles) (Name=Arial, Style=fsNarrow, LineUp=1)
fMultiRest Tekstopmaak voor cijfers van veelmatige rusttekens (Name=Times New Roman, Size=12, Style=fsBold, Y=5, Align=taCenter)
fMusic Basisopmaak voor muziek (Name=MusiCAD Classical, Size=10, Align=taCenter)
fNC Opmaak Gecentreerde tekst in de kop op vervolgpagina's ()
fNL Opmaak Linker tekst in de kop op vervolgpagina's ()
fNR Opmaak Rechter tekst in de kop op vervolgpagina's ()
fOrnaments Tekenopmaak voor versieringstekens (mordenten, trillers enz.) (Size=12)
fOssia Opmaak voor Ossia-plaatjes (Size=10, Y=9)
fSectionCenter Opmaak Gecentreerde tekst in melodiesecties (Size=15)
fSectionLeft Opmaak Linker tekst in melodiesecties ()
fSectionRight Opmaak Rechter tekst in melodiesecties ()
fSelection Tekstopmaak voor herhalingstekens (prima volta, 1-tjes) (Size=8, Y=5)
fSpecial Tekstopmaak voor speciale tekens ()
fSymbol Tekenopmaak voor handmatig ingevoegde MusiCAD symbolen ()
fTempoChanges Tekstopmaak voor tempowisselingen als 'ritenuto' (Style=fsBold
fTempoCiphers Tekstopmaak voor tempoaanduidingen als getallen (Name=Arial, Y=8)
fTempoMarks Tekstopmaak voor tempoaanduidingen zoals 'Adagio' (Style=fsBold, Y=8)
fTuplets Tekstopmaak voor cijfers in triolen en overige antimetrische figuren (Style=fsBold
fTxtBase Basis tekstopmaak (Size=7, Y=-8)
fTxtChords Tekstopmaak voor akkoorden in liedtekstblok (Size=7, Color=clRed, Y=4)
fTxtLyrics Tekstopmaak voor liedtekstblok (Name=Times New Roman, Size=10, Y=0)
fVoiceHdr Tekstopmaak voor partijtitels bij de eerste regel ()
fVoiceHdrBase Basis tekstopmaak voor partijtitels (Size=8, Y=7, Visible=0)
fVoiceHdrX Tekstopmaak voor partijtitels bij de volgende regels ()
iBarLinePct Gewenste dikte van de maatstrepen als percentage (100=standaard) 100
iBarNumbering Kies hier waar maatnummers moeten komen (0=geen, -1=regel, 1=iedere maat, 2=om de maat) 0
iBarsLeadIn Aantal tellen "intro" vooraf 0
iBassNoteHi Hoogste noot in automatische baspartij B3
iBassNoteLo Laagste noot in automatische baspartij E1
iBeamPct Gewenste dikte van de waardestrepen als percentage (100=standaard) 100
iChordNoteHi Hoogste noot in automatische akkoordpartij C5
iChordNoteLo Laagste noot in automatische akkoordpartij F3
iDrumNote1 Slagwerk noot voor 1e tel v/d maat 35
iDrumNote2 Slagwerk noot voor afterbeat 42
iDrumNote3 Slagwerk noot voor afwisselaccent (3e tel) 38
iDrumProgram Te gebruiken drumprogramma voor percussieweergave. 0
iDurDefaultPct Speelduur in procenten voor 'gewone' noten 99
iDurNonLegatoPct Speelduur in procenten voor een non-legato-noot 95
iDurStaccatissimoPct Speelduur in procenten voor een staccatissimo-noot 25
iDurStaccatoPct Speelduur in procenten voor een staccato-noot 50
iDynAccent accent (MIDI-volume) 10
iDynAccentExtra marcato (MIDI-volume) 20
iDynBar Extra volume voor iedere eerste tel van de maat 10
iDynCluster Extra volume voor iedere eerste noot van een cluster 15
iDynCresc crescendo, harder wordend (MIDI-volume) 30
iDynDeCresc decrescendo/diminuendo, zachter wordend (MIDI-volume) -30
iDynF forte, hard (MIDI-volume) 110
iDynFF fortissimo, zeer hard (MIDI-volume) 120
iDynFFF fortissimo possibile, zo hard mogelijk (MIDI-volume) 127
iDynMF mezzo forte, tamelijk hard(MIDI-volume) 100
iDynMP mezzo piano, tamelijk zacht (MIDI-volume) 90
iDynP piano zacht (MIDI-volume) 80
iDynPP pianissimo, zeer zacht (MIDI-volume) 60
iDynPPP pianissimo possibile, zo zacht mogelijk (MIDI-volume) 40
iDynRFZ rinsforzando, versterkte notengroep (MIDI-volume) -20
iDynSFZ sforzato, versterkte enkele noot (MIDI-volume) 20
iDynStart Beginvolume als geen dynamiek is aangegeven 100
iDynTenuto tenuto (MIDI-volume) 10
iEditX Nootbreedte in pixels tijdens wijzigen 5
iEditY Noothoogte in pixels tijdens wijzigen 4
iFermatePercent Tempoverandering bij fermate.bijv. 50%=vertragen, 150%=versnellen. 200
iFixedGraceDur Vaste versieringsduur (0 voor relatief ten opzichte van nootduur) 1/32
iHdrDist Afstand tussen kop en eerste regel 4
iHeaderSize Hoogte van kop boven melodie in verticale eenheden.(0 voor automatisch) 16
iHelpLinePercent Gewenste lengte van hulplijnen (100=standaard) 100
iIndentStaff1 Regelinspringing in horizontale eenheden voor 1e regel 0
iIndentStaffNext Regelinspringing in horizontale eenheden voor regels anders dan de 1e 0
iLedgerPct Gewenste dikte van de hulplijnen als percentage (100=standaard) 100
iLineFillPct Regels uitvullen als er minimaal dit percentage van de regel gevuld is.Het teveel aan wit wordt over de regel verdeeld.Zinnige waarden liggen tussen 50 en 100. 60
iLineSpacing Extra afstand tussen twee regels in een partituur(in verticale eenheden) 4
iLiveQuantNote Kortste noot die in de muziek zichtbaar moet kunnen worden na inspelen. (1/8) 1/16
iLiveQuantRest Kortste rust die in de muziek zichtbaar moet kunnen worden na inspelen. (1/16) 1/8
iLiveQuantSmall Langste duur die als versiering genegeerd moet worden na inspelen (1/32): Noot>Rust>Duur. 1/32
iMaxBackups Maximum aantal reservekopieën per melodie 5
iMaxDistPct Grootste nootafstand voor langste noten(bij 100% staan bolletjes maximaal 2 bolletjes van elkaar) 100
iMaxGlobalUndo Aantal nivo's voor volledig herstel van opmaak en inhoud 10
iMinDistPct Kleinste nootafstand voor de kortste noten(bij 100% staan bolletjes minstens een 1/2 bolletje uiteen) 100
iMinTieDistance Noteer overbinding als legatoboog indien afstand kleiner dan hier opgegeven (1/100 eenheden) 350
iNBarsPerLine Maximum aantal maten per regel (0 voor automatisch) 0
iNLinesPerPage Maximum aantal regels per bladzijde (0 voor automatisch) 0
iPageBorderMargin mm wit totaan paginakader 2
iPageBottom mm wit onderaan de pagina 15
iPageFillPct Pagina uitvullen als er minimaal dit percentage van de pagina gevuld is.Het teveel aan wit wordt over de regels verdeeld zodat de pagina goed gevuld is.Zinnige waarden liggen tussen 50 en 100. 75
iPageLeft mm wit aan linkerkant van balken 20
iPageLen Lengte van papier in mm (afhankelijk van papiersoort/orientatie) 297
iPageRight mm wit aan rechterkant van balken 10
iPageTop mm wit boven de kop 15
iPageWidth Breedte van papier in mm (afhankelijk van papiersoort/orientatie) 210
iPrnOrient Papieroriëntatie (portret/staand Landschap/liggend) 0
iPrnPaperSize PapierSoort 4=A4, 5=A5 enz. 4
iRepeatCount Aantal keer herhalen van de melodie.Met 0 laat je ook de inwendige herhalingen achterwege. 1
iResizeOrphanPct 'Wezen' zijn de maten die op een niet uitgevulde regel staan.
Pas breedte van wezen aan met hier opgegeven percentage (-1 voor automatisch).
10
iScaleHorizontal Horizontale schaalfactor in procenten (100% is standaard) 100
iScaleVertical Verticale schaalfactor in procenten (100% is standaard) 100
iSizeFtr Hoogte van voet onder melodie in verticale eenheden.(0 voor automatisch) 8
iSizeHdrNext Hoogte van kop boven vervolgpagina's in verticale eenheden.(0 voor automatisch) 8
iSizeHdrSection Minimale hoogte die geresrveerd wordt voor sectie/tussenkoppen 20
iSlurPct Gewenste dikte van de bogen als percentage (100=standaard) 100
iStaffDist Extra wit tussen twee balken van een partituurregel 2
iStaffHeight Hoogte van een balk in verticale eenheden(half-nootbolletje, 0 voor automatisch) 20
iStaffLinePct Gewenste dikte van de notenbalklijnen als percentage (100=standaard) 100
iStemLengthPct Gewenste lengte van de stokken als percentage (100=standaard) 100
iStemLinePct Gewenste dikte van de stokken als percentage (100=standaard) 100
iStichNoteOffset Afspeeltoonhoogteverschil voor stichnoten 0
iTempo Begintempo in kwartnoten per minuut.Tempowisselingen zijn relatief t.o.v. begintempo! 120
iWidthPostAccidental Extra wit na kruisen, mollen of herstellingstekens(in 1/100 horizontale eenheden) 40
iWidthPostBarLine Extra wit na maatstrepen (in 1/100 horizontale eenheden) 50
iWidthPostClefchange Extra wit na sleutel (in 1/100 horizontale eenheden) 50
iWidthPostKeychange Extra wit na toonsoort (in 1/100 horizontale eenheden) 50
iWidthPostMeterchange Extra wit na maatsoort (in 1/100 horizontale eenheden) 50
iWidthPostText Minimale hoeveelheid wit tussen teksten(in 1/100 horizontale eenheden, 0=geen controle) 100
iWidthPreAccidental Extra wit voor kruisen, mollen of herstellingstekens(in 1/100 horizontale eenheden) 20
iWidthPreBarLine Extra wit voor maatstrepen (in 1/100 horizontale eenheden) 50
sArea Streek van herkomst ($z)
sArranger Arrangeur van het muziekstuk ($A)
sComment Vrij te gebruiken tekst 1 ($c)
sComposer Componist van het muziekstuk ($C)
sCopyright Rechthebbende(n) van de compositie/arrangement/tekst. ($R)
sCountry Land van herkomst ($H)
sFC Voettekst midden $R
sFL Voettekst links $D $M$Q
sFR Voettekst rechts $<Pg $#
sHC1 Koptekst centrum boven $T
sHC2 Koptekst centrum midden $S
sHC3 Koptekst centrum onder $F
sHL1 Koptekst links boven $P$ $G$ $Z
sHL2 Koptekst links midden $Y$ $W
sHL3 Koptekst links onder $@
sHR1 Koptekst rechts boven $v$ $X$ $m
sHR2 Koptekst rechts midden $C$ $H$ $z
sHR3 Koptekst rechts onder $A
sInfo Vrij te gebruiken tekst 2 ($G)
sMode Modus/Tonaliteit van het muziekstuk indien bekend ($m)
sNC Koptekst midden op volgende pagina's $T
sNL Koptekst links op volgende pagina's $P
sNote1 Aantekening 1
sNote2 Aantekening 2
sNote3 Aantekening 3
sNote4 Aantekening 4
sNote5 Aantekening 5
sNote6 Aantekening 6
sNote7 Aantekening 7
sNR Koptekst rechts op volgende pagina's $X
sOriginal Originele auteur [alleen lezen] ($E)
sPlayOrder Te spelen volgorde/herhalingen bij afspelen. ($v))
sSource Informatie over de oorsprong van het muziekstuk. ($Z)
sStyle Stijlbeschrijving ten behoeve van rubricering ($Y)
sSubTitle Eerste ondertitel (subtitel) van het muziekstuk ($S)
sSubTitle2 Tweede ondertitel (subtitel) van het muziekstuk ($F)
sTextWriter Tekstschrijver van het muziekstuk ($W)
sTitle Titel van het muziekstuk ($T)
sTuningStyle Gebruiksdoel van het muziekstuk (bijv stemming Bes-instrumenten) ($X)
sTxtArea Omschrijving voor "Streek"
sTxtArranger Omschrijving voor "Arrangeur" Arr:
sTxtComment Omschrijving voor "Commentaar"
sTxtComposer Omschrijving voor "Componist" Muziek:
sTxtCopyright Omschrijving voor "Copyright" \Oc
sTxtCountry Omschrijving voor "Land van herkomst"
sTxtInfo Omschrijving voor "Info"
sTxtMode Omschrijving voor "Modus"
sTxtNote1 Omschrijving voor "Aantekening 1"
sTxtNote2 Omschrijving voor "Aantekening 2"
sTxtNote3 Omschrijving voor "Aantekening 3"
sTxtNote4 Omschrijving voor "Aantekening 4"
sTxtNote5 Omschrijving voor "Aantekening 5"
sTxtNote6 Omschrijving voor "Aantekening 6"
sTxtNote7 Omschrijving voor "Aantekening 7"
sTxtNote8 Omschrijving voor "Aantekening 8"
sTxtNote9 Omschrijving voor "Aantekening 9"
sTxtOriginal Omschrijving voor "Originele auteur"
sTxtPlayOrder Omschrijving voor "Volgorde"
sTxtSource Omschrijving voor "Bron"
sTxtStyle Omschrijving voor "Stijlbeschrijving"
sTxtSubTitle Omschrijving voor "Ondertitel"
sTxtSubTitle2 Omschrijving voor "Tweede ondertitel"
sTxtTextWriter Omschrijving voor "Tekstschrijver" Tekst:
sTxtTitle Omschrijving voor "Titel"
sTxtTuning Omschrijving voor "Stemming"

Partij

Naam Omschrijving Standaardwaarde
bAudible Partij is hoorbaar bij afspelen 1
bBass * Bas-partij
bBraced Partij heeft een teksthaak voor de balk 0
bBreakBarline Maatstrepen in de partituur worden onderbroken na deze partij 0
bBreakBrace De haak vooraan de balk wordt onderbroken na deze partij 0
bBreakCurly De accolade vooraan de balk wordt onderbroken na deze partij 0
bCalculated Partij wordt meeberekend in partituur zonder zichtbaar te zijn 0
bChords * Akkoord partij
bCueSize Solo-partij in begeleidingspartij (kleine nootjes) 0
bCurlyBraced Partij heeft een accolade vooraan de balk 0
bEasyNotes Geef de nootbolletjes weer met letters er bij. 0
bFingeringAbove Forceer vingerzettingstekens boven de balk. 0
bFingeringBelow Forceer vingerzettingstekens onder de balk. 0
bHideNotes Van de partij is alleen de tekst zichtbaar 0
bMain Hoofdpartij
bMeterAudible Maak metrum bij afspelen hoorbaar door dynamiek. 1
bNoBarLines Partij heeft geen maatstrepen 0
bNoRestStaff Laat alle regels in de partij die uit uitsluitend rusten bestaan weg 0
bSeparate Zangpartij; alle korte noten krijgen vlaggetjes i.p.v. waardestrepen 0
bShowAutoRests Automatisch gegenereerde rusten aan einde van partij laten zien 0
bVisible Partij is zichtbaar in partituur 1
iBottomStaffHeight Reserveer extra eenheden wit onder balk, meestal 0 0
iChannel MIDI kanaal nummer (1-16) -1
iContinuationBars Partij moet worden aangevuld met het patroon uit het hier opgegeven aantal maten 0
iInstrument MIDI-instrumentnummer <F3> of rechtsklikken voor veranderen.
iNrStaffLines Aantal lijnen per balk, meestal 5 5
iPan Balans, plaats in het stereobeeld: 0=links, 64=neutraal, 127=rechts 64
iTopStaffHeight Reserveer extra eenheden wit boven balk, meestal 0 0
iTransposition Transpositie van partij (aantal halve noten hoger spelen dan er staat) 0
iVolume Basis afspeelvolume van partij, >=0, <=127 100
sAbbreviation Titel van de partij bij de overige balken (afkorting).
sMelodyName Partijnaam zoals die in de menu's te zien wordt.
sTuning 'Stemming' van partij (Bb C Eb voor transponerende partijen)
sVoiceName Titel van de partij bij de eerste balk.

Setup

De sectie SETUP wordt normaliter niet in een sjabloon gebruikt aangezien dit instellingen van MusiCAD betreft.

Naam Omschrijving Standaardwaarde
bAddMC Voeg MusiCAD bestanden uit huidige map toe aan speellijst. 0
bAddMPL Voeg bestaande speellijsten uit pad toe aan speellijst. 1
bAllowScoreEdit Wijzig altijd in partituurweergave. 1
bAudibleLegato Laat legatobogen horen tijdens afspelen. 0
bAudibleMIDI MIDI-specifieke gegevens hoorbaar bij afspelen 1
bAudibleTempo Tempowisselingen hoorbaar bij afspelen 1
bAutoBass Automatische bas begeleidingspartij vanuit akkoordsymbolen 1
bAutoCheckWebsite Check website voor updates 0
bAutoChords Automatische akkoord begeleidingspartij vanuit akkoordsymbolen 1
bAutoCombiDuration Gebruik de duur van de hoofdnoot bij invoegen van een extra nootbolletje 1
bAutoCorrect Corrigeer maatstrepen e.d. tijdens wijzigen in alle partijen 1
bAutoEqualize Vul partijen in een partituur automatisch aan met (onderdrukte) rust 1
bAutoLimitDuration Beperk de nootduur zodanig dat maat nooit overval kan raken 1
bAutoOrphan Vul gedeeltelijk gevulde regels evenredig uit 1
bAutoPrevDuration Gebruik zoveel mogelijk de duur als van de voorgaande noot 0
bAutoSyncope Veronderstel het invoeren van een syncope na een puntering 0
bAutoUpdate Automatisch updates installeren 0
bBaroque Gebruik Barok-versieringen 0
bClearPlayList Maak speellijst leeg . 1
bConfirmOK Vraag om bevestiging bij verlaten van gewijzigd dialoogvenster 1
bConfirmQuit Vraag om bevestiging voordat MusiCAD gesloten kan worden 0
bCopyText Kopieer tekst bij maken van nieuwe partij 0
bDCAudible DaCapo constructies hoorbaar bij afspelen 1
bDrumSync1 Speel tel 1 als syncope 0
bDrumSync2 Speel tel 2 als syncope 0
bDrumSync3 Speel tel 3 als syncope 0
bDrumSync4 Speel tel 4 als syncope 0
bDynAudible Dynamiek hoorbaar bij afspelen 1
bFastRepaint Herschrijf alleen het gewijzigde deel van het scherm 0
bForceWebHelp Gebruik altijd de website voor hulpinformatie ook als er een helpbestand (.chm of .hlp) aanwezig is. 1
bGhostScript Gebruik altijd GhostScript bij afdrukken. 1
bGraceAnticipate Speel versieringen anticiperend: in de vorige tel 0
bGraceAudible Laat versieringen horen tijdens afspelen 1
bGraceChromatic Speel versieringen altijd met halve tonen. Niet afgevinkt betekent diatonisch, dus in de toonladder 1
bGraceSlow Speel versieringen langzaam 0
bHideGraceNotes Verberg alle voorslagen (zonder ze echt weg te halen) 0
bLastRecall Vraag laatstgebruikte melodie op bij start van programma 1
bMatchArcs Controleer of begin en einde van overbindingen overeenkomen 0
bMIDIEcho 'Echo' iedere ingespeelde MIDI noot naar MIDI-weergave. 1
bMIDILive 'Live' MIDI input (in tegenstelling tot noot-voor-noot) 0
bMIDIText Sla tekstgegevens op in MIDI-bestand bij bewaren. 1
bMultirestAudible Multirusten hoorbaar bij afspelen 1
bPercussionMapping Gebruik MusiCAD percussienotatie (regels over hoe een percussienoot moet worden weergegeven) 1
bPrependAcc Geef een voorteken vooraf op (voor klik/<enter> 0
bQuantAdvanced EXtra kwantisatieinstellingen 0
bQuantChords Neem akkoordsymbolen mee uit het MIDI-bestand 0
bQuantEmbellishments Maak gebruik van versieringen bij kwantisatie 1
bQuantempo Neem tempowisselingen mee uit het MIDI-bestand 1
bQuantGrace Maak gebruik van voorslagen bij kwantisatie 0
bQuantKeyChanges Neem toonsoortwisselingen mee uit het MIDI-bestand 0
bQuantLead Gebruik een beginrust bij kwantisatie 1
bQuantLyrics Neem liedteksten mee uit het MIDI-bestand 0
bQuantShort Maak gebruik van staccato bij kwantisatie 0
bQuantTriads Maak gebruik van triolen bij kwantisatie 0
bQuantVolume Neem volumewisselingen mee uit het MIDI-bestand 1
bReadLayout Gebruik opmaakgegevens uit melodiebestanden 1
bShowBorder Teken een kader rondom iedere pagina. 0
bShowHints Geef tekstsvensters met nadere informatie (zoals dit) 1
bShowMarks Laat aangrijpings punten (van niet-noten) als blauw blokje zien 1
bSoundWithoutFocus Geluidinvoer/uitvoer alleen mogelijk als MusiCAD focus heeft. 1
bStichAudible Stichnoten hoorbaar bij afspelen 0
bSwing Swing-timing voor clusters ( 1/16+1/16 wordt 1/12+1/24 ) 0
bTaskPanelVisible Laat taakknoppen links in beeld zien. 1
bTickLines Zet telstrepen bij maken van akkoordsymboolpartij 0
bTrackEdit Positie van wijziging zichtbaar in hoofdscherm 0
bTracking Volg partij met een cursor tijdens het afspelen. 1
bTruncLines Laat balk blanco waar regel ongebruikt is 1
bUseColor Gebruik kleuren bij afdrukken en maken van BPM/JPG plaatjes 1
bUseEditLegerLines Laat extra hulplijnen zien tijdens muisbewegingen in op de notatiebalk. 0
bUseTempoString Geef tempi weer als "adagio" enz. 0
bWarnBlock Geef waarschuwing voordat een bewerking op een heel blok wordt toegepast. 0
bWideScroll Verschuif het wijzigvenster per regel ('uit' is per maat) 0
bWriteFull Bewaar volledige opmaak in plaats van alleen de wijzigingen ten opzichte van de standaard (niet aanbevolen) 0
bWriteLayout Bewaar opmaakgegevens in melodiebestanden 1
colBorder Kleur van de rand om het papier in paginaweergave clGray
colCursorBK 2e kleur van de nootcursor clRed
colCursorFG 1e kleur van de nootcursor clYellow
colDimmed Kleur van volgnoten/grijze rusten/onzichtbare tekst clGray
colFrame Kleur van het kader clGray
colMark Kleur van markeringen ('blauwe blokjes') clBlue
colNote Standaard kleur voor noten op het scherm clBlack
colPaper Kleur voor papier weergave op het scherm clCream
colSelect Kleur van geselecteerde 'blokken' clRed
colStaff Kleur voor notenbalken en hulplijnen op het scherm clGray
iEditX Nootbreedte in pixels tijdens wijzigen 5
iEditY Noothoogte in pixels tijdens wijzigen 4
iLiveQuantNote Kortste noot die in de muziek zichtbaar moet kunnen worden na inspelen. (1/8) 1/16
iLiveQuantRest Kortste rust die in de muziek zichtbaar moet kunnen worden na inspelen. (1/16) 1/8
iLiveQuantSmall Langste duur die als versiering genegeerd moet worden na inspelen (1/32): Noot>Rust>Duur. 1/32
iMaxBackups Maximum aantal reservekopieën per melodie 5
iMenuVariaLayout Vormgeving 0
iMetronomeVolume Volume voor MIDI-drum-metronoom: 100
iMIDIInputType Keuze voor MIDI-invoer apparaat dat gebruikt moet worden -2
iMIDIInputVolume Volume bij inspelen met PC-toetsenbord als klavier 100
iMIDILevel Synthesizer (0=GM 1=Base 2=Extended) 0
iMIDIOutputType Keuze muziekweergave (MIDI-apparaat) -1
iMIDIShiftIn Aantal halve tonen verschuiven tijdens inspelen 0
iMIDIShiftOut Aantal halve tonen verschuiven tijdens afspelen 0
iMIDISplit MIDI-nootnummer waar een spoor/kanaal intwee partijen gesplitst moet worden C4
iQuantNote Kies hier de kortste noot die in de muziek zichtbaar moet kunnen worden (1/8) 1/16
iQuantRest Kies hier de kortste rust die in de muziek zichtbaar moet kunnen worden (1/16) 1/8
iQuantSmall Kies hier de langste duur die als versiering genegeerd moet worden(1/32): Noot>Rust>Duur 1/32
iRecordBeats Aantal tikken per maat voor opname 4
iRecordChannel MIDI-kanaal voor opname 7
iRecordInstrument MIDI-instrument voor opname 0
iRecordTempo Opname tempo in kwartnoten per minuut 120
iSaveInterval Interval in minuten voor het maken van een automatische reservekopie 3
iScreenHeight Werkelijke Schermhoogte in millimeters 240
iScreenWidth Werkelijke schermbreedte in millimeters 320
iUndoLimit Aantal nivo's voor terugdraaien van een wijziging. 30
iWebBuild INIT Meest recente MusiCAD build nummer
iWebVer INIT Meest recente MusiCAD versie
iZoomPct Zoompercentage (0=volledig scherm, -1=schermbreedte, -2=schermhoogte) 0
sDirGS GhostScript map/directory $(EXEDIR)GS
sDirMIDI Plaats van MIDI bestanden $(MYMUSIC)
sDirTemplates Map waar melodie- en opmaaksjablonen gezocht worden. Q:\SJABLOON
sDirTmp Map voor tijdelijke bestanden. $(TEMPDIR)
sFilEditKeys Sneltoets-toekenningsbestand van toetscombinaties aan een MusiCAD-commando standard.msd
sFilGSDest Afdrukbestand voor Postscript $tMCPrint.ps
sFilInstruments Instrument-toekenningsbestand van MIDI-programma aan een instrument std_$(LANG).min
sFilMIDIKeys Klavier-toets-toekenningsbestand als PC-toetsenbord als MIDI-klavier gebruikt wordt standard.mck
sFilSjabloneABC Standaardopmaaksjabloon voor geïmporteerde ABC-bestanden
sFilSjabloneMC Opmaaksjabloon voor nieuwe MC-bestanden en bestaande bestanden zonder opmaak
sFilSjabloneMIDI Standaardopmaaksjabloon voor geïmporteerde MIDI-bestanden
sFilSjabloneTXT Standaardopmaaksjabloon voor geïmporteerde Tekst-bestanden mc-deftext
sFilTemplate00 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-0> mc-size100
sFilTemplate01 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-1>
sFilTemplate02 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-2>
sFilTemplate03 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-3>
sFilTemplate04 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-4> mc-4bars
sFilTemplate05 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-5>
sFilTemplate06 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-6>
sFilTemplate07 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-7> mc-stdhdr
sFilTemplate08 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-8> mc-8bars
sFilTemplate09 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-9>
sFilTemplate10 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-+> mc-sizeplus5
sFilTemplate11 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl--> mc-sizeminus5
sFilTemplate12 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-*>
sFilTemplate13 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-/> mc-textsizeminus
sFilTemplate14 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-.>
sFilTemplate15 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-Ctrl-+> mc-sizeplus1
sFilTemplate16 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-Ctrl--> mc-sizeminus1
sFilTemplate17 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-Ctrl-*>
sFilTemplate18 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-Ctrl-/>
sFilTemplate19 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-Ctrl-.>
sFilTemplate20 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Alt-Ctrl-Enter>
sFilTemplate21 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-↑> mc-transpose+1
sFilTemplate22 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-↓> mc-transpose-1
sFilTemplate23 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-←> mc-notedistminus
sFilTemplate24 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-→> mc-notedistplus
sFilTemplate25 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Pageup> mc-partprev
sFilTemplate26 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Pagedown> mc-partnext
sFilTemplate27 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Insert
sFilTemplate28 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Delete
sFilTemplate29 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Home mc-tablet
sFilTemplate30 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-End mc-paper
sFilTemplateA Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-A> mc-hideannotations
sFilTemplateB Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-B>
sFilTemplateC Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-C> mc-addcello
sFilTemplateD Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-D>
sFilTemplateE Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-E>
sFilTemplateF Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F> mc-screen
sFilTemplateF1 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F1>
sFilTemplateF10 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F10>
sFilTemplateF11 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F11>
sFilTemplateF12 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F12>
sFilTemplateF2 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F2>
sFilTemplateF3 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F3>
sFilTemplateF4 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F4>
sFilTemplateF5 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F5>
sFilTemplateF6 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F6>
sFilTemplateF7 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F7>
sFilTemplateF8 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F8>
sFilTemplateF9 Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-F9>
sFilTemplateG Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-G>
sFilTemplateH Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-H> mc-addtuba
sFilTemplateI Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-I>
sFilTemplateJ Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-J> mc-fontjazz
sFilTemplateK Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-K> mc-small
sFilTemplateL Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-L> mc-hidelyrics
sFilTemplateM Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-M>
sFilTemplateN Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-N> mc-hidenotes
sFilTemplateO Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-O> mc-textbelow
sFilTemplateP Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-P>
sFilTemplateQ Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-Q>
sFilTemplateR Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-R>
sFilTemplateS Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-S>
sFilTemplateT Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-T>
sFilTemplateU Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-U>
sFilTemplateV Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-V>
sFilTemplateW Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-W>
sFilTemplateX Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-X>
sFilTemplateY Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-Y>
sFilTemplateZ Te gebruiken opmaaksjabloon voor sneltoets <Ctrl-Shift-Z>
sFilTips Bestand voor 'Tip van dag' tips_$(LANG).txt
sGSCommand Commando voor afdrukken via GhostScript GS550.EXE
sGSdevBMP Gebruikte GhostScript 'device' BMP-afbeeldingen (Bitmap-ongecomprimeerd) bmpmono
sGSDevice Gebruikte GhostScript 'device' voor afdrukken mswinpr2
sGSdevJPG Gebruikte GhostScript 'device' JPG-afbeeldingen (Joint Photographic Experts Group) jpeg
sGSdevPDF Gebruikte GhostScript 'device' PDF-documenten (Portable Document Format) pdfwrite
sGSdevPNG Gebruikte GhostScript 'device' PNG-afbeeldingen (Portable Network Graphics) png16m
sGSPrintOptions Parameters voor afdruk commando -q -dSAFER -dBATCH -dNOPAUSE
sndAlert Wavebestand voor geluid bij lage prioriteit waarschuwing SystemAsterisk
sndClick Wavebestand voor geluid bij laagste prioriteit waarschuwing SystemDefault
sndError Wavebestand voor geluid bij hoge prioriteit foutmelding SystemExclamation
sndFatal Wavebestand voor geluid bij hoogste prioriteit foutmelding SystemHand
sndWarn Wavebestand voor geluid bij waarschuwing SystemQuestion
sPlacesSpec1 Voorkeurlocatie 1 (ook te gebruiken met macros) $(MYSCORES)
sPlacesSpec2 Voorkeurlocatie 2 (ook te gebruiken met macros) $(PUBLICSCORES)
sPlacesSpec3 Voorkeurlocatie 3 (ook te gebruiken met macros) $(SJABLONES)
sPlacesSpec4 Voorkeurlocatie 4 (ook te gebruiken met macros) M:\RELEASE4
sPlacesSpec5 Voorkeurlocatie 5 (ook te gebruiken met macros) M:\TEST4
sPlacesSpec6 Voorkeurlocatie 6 (ook te gebruiken met macros) $t
sPlacesSpec7 Voorkeurlocatie 7 (ook te gebruiken met macros) $(EXAMPLES)
sPlacesSpec8 Voorkeurlocatie 8 (ook te gebruiken met macros)
sPlacesSpec9 Voorkeurlocatie 9 (ook te gebruiken met macros)
sPlacesText1 Knoptekst 1 - beschrijving van voorkeurlocatie 1 Private
sPlacesText2 Knoptekst 2 - beschrijving van voorkeurlocatie 2 Public
sPlacesText3 Knoptekst 3 - beschrijving van voorkeurlocatie 3 Sjabl
sPlacesText4 Knoptekst 4 - beschrijving van voorkeurlocatie 4 Rel4
sPlacesText5 Knoptekst 5 - beschrijving van voorkeurlocatie 5 Test4
sPlacesText6 Knoptekst 6 - beschrijving van voorkeurlocatie 6 tmp
sPlacesText7 Knoptekst 7 - beschrijving van voorkeurlocatie 7 examp
sPlacesText8 Knoptekst 8 - beschrijving van voorkeurlocatie 8
sPlacesText9 Knoptekst 9 - beschrijving van voorkeurlocatie 9
sPlayList Te gebruiken lijst met muziek intro-$(LANG).mpl
sSearchPath Mappen waarin gezocht wordt naar muziekbestanden gescheiden door ; (macro's zijn te gebruiken)

$(PLACES1);$(PLACES2);$(PLACES3); $(PLACES4);$(PLACES5);$(SJABLONES);$(EXEDIR);

sSendToEMail Naam + emailadres dat bij BESTAND:VERZENDEN gebruikt moet worden.
sTools Gereedschappenlijst (voor sneltoets <F9>) tools-$(LANG).mtl