Variabelen

From MusiCAD

Na berekenen van de melodie hebben een aantal variabelen een waarde gekregen. Deze waarde kan in een conditie getest worden in opmaaksjablonen die weer aan knoppen en/of toetscombinaties gekoppeld kunnen worden. Variabelen kunnen ook gebruikt in sjabloonfuncties als MESSAGE, REQUIRE en CONFIRM.

variable omschrijving
nLyrics aantal zichtbare tekstregels bij de melodie [0 - 4]
nChords aantal zichtbare akkoordsymboolregels (0, 1, 2)
nNotes aantal hoofdnoten
nCombi aantal dubbelnoten (twee of meer noten aan een stok)
nCombi3 aantal tripelnoten (drie of meer noten aan een stok)
nParts aantal aanwezige partijen in de melodie
nAuto aantal aanwezige automatische partijen in de melodie
nInvisible aantal aanwezige onzichtbare partijen in de melodie
nAutoInvisible aantal aanwezige onzichtbare automatische partijen in de melodie
nBars totaal aantal maten
nLines totaal aantal regels
nPages totaal aantal pagina's
nStaffs aantal balken per regel
nHeader Hoogte van de kop (afhankelijk van font, inhoud, kopafstand)
nSmallHeader Hoogte van de volgkopregel (afhankelijk van font, inhoud)
nFooter Hoogte van de voetregel (afhankelijk van font, inhoud)
avgLineWhite gemiddelde witruimte per regel (horizontaal)
avgPageWhite gemiddelde witruimte per pagina (verticaal)
Tempo huidige begintempo

Behalve de hier genoemde variabelen zijn ook parameters als variabele te gebruiken.