Akkoordsymbolen

From MusiCAD
(Redirected from Akkoordsymbool)

Akkoordsymbolen geven informatie over de te spelen akkoorden (harmonie) in een muziekstuk. Afhankelijk van land, instrument en muziekstijl worden verschillende akkoordnotatiesystemen gebruikt. MusiCAD gebruikt intern het Anglo-Amerikaanse systeem zoals dat ook in Nederland het meest gebruikt lijkt te worden.

Akkoordsymbolen met het resultaat in noten

Om akkoordsymbolen in te kunnen voeren moet tekstinvoermodus (tekstinvoermodus) uit staan. In MusiCAD moeten akkoordsymbolen bij de hoofdpartij worden ingevuld (in partijoverzicht gemarkeerd met onderstreping). Als akkoordsymbolen in een andere partij dan de hoofdpartij worden vermeld hebben ze geen effect bij het maken van automatische partijen.

De noot waarbij het akkoordsymbool genoteerd wordt bepaalt het moment waarop dat akkoord gespeeld moet worden en hoe een automatische begeleidingspartij op basis van die akkoordsymbolen gemaakt zal worden.

De plaatsing (onder of boven de partij) en stijl (grootte, kleur, font) van akkoordsymbolen is op te geven onder de tekstsoortgegevens van akkoorden in het menu tekstopmaak. In leadsheets met herhalingen kan een tweede reeks akkoordsymbolen worden meegegeven met afzonderlijke opmaak.

<u> Wijzig akkoordsymbool op cursorpositie met de akkoordassistent.
<a> <b> <c> <d> <e> <f> <g> Zet akkoordsymbool bij noot op cursorpositie (mits de tekstinvoermodus niet staat ingesteld). Het akkoord begint met de ingegeven letter (in hoofdletters). Als de cursor op een al aanwezig akkoord staat wordt dit vervangen.
<alt-shift-N> <alt-ctrl-N> Om MusiCAD te instrueren dat er op een bepaalde plek de automatische begeleidingspartijen moeten stoppen gebruik je een speciaal 'akkoord': een - teken of NC (No Chord). Je voert zo'n 'stilte akkoord' (tacet) in door van een gewoon akkoordsymbool een 'NC' akkoord te maken.

Ook tekstbestanden (liedtekst) die voorzien zijn van akkoordsymbolen kun je met MusiCAD weergeven, bewerken en transponeren.

Voor notatie van twee- en meerklanken onder symbolen zie akkoorden.

Voor snaarinstrumenten die akkoordgrepen nodig hebben (tabs, gitaarakkoorden zoals gitaarakkorddiagram G) kun je de tekstsoort akkoorddiagrammen gebruiken, en vul je als partijgegeven bij akkoorddiagrammen de instrumentcode uit de grepentabel voor het betreffende instrument in.

Invoer van akkoordsymbolen is afhankelijk van de ingestelde tekstkeuze maar kan ook met de akkoordassistent plaatsvinden.

Onderstaande lijst geeft de door MusiCAD geïnterpreteerde akkoordsymbolen. Weergave betreft de standaardweergave; je kunt een ander akkoordnotatiesysteem achteraf opgeven. Alternatieve ingave wordt omgezet naar de interne akkoordrepresentatie van MusiCAD.

Intern Weergave Alternatief Opbouw Beschrijving
C C Cma 1 3 5 C-majeur (major)
Cm Cm C- | Cmi | Cmin 1 3♭ 5 C-mineur (minor)
C2 C2 Csus2 1 2 5 Voorhouding, C met secunde i.p.v terts (suspended 2nd)
C4 C4 Csus4 | Csus 1 4 5 Voorhouding, C met kwart i.p.v terts (suspended 4th)
C5 C5   1 5 8 C met weggelaten terts ('power chord')
C6 C6   1 3 5 6 C-majeur met toegevoegde sext (added 6th)
Cm6 Cm6 C-6 | Cmi6 1 3♭ 5 6 C-mineur met toegevoegde sext (minor add 6th)
C7 C7   1 3 5 7♭ C-majeur (dominant) septiem (7th)
Cm7 Cm7 C-7 | Cmi7 1 3♭ 5 7♭ C-mineur septiem (minor 7th)
C^ CΔ CM7 | CMaj7 1 3 5 7 C-majeur groot-septiem, majeur-septiem (major 7th)
Cm^ CmΔ CmM7 | CmiMaj7 1 3♭ 5 7 C-mineur groot-septiem
C9 C9   1 3 5 9 C-majeur met toegevoegde none
C9b C♭9 C(b9) 1 3 5 9♭ C-majeur met toegevoegde kleine none
C11 C11   1 3 5 11 C-majeur met toegevoegde 11
C13 C13   1 3 5 13 C-majeur met toegevoegde 13
Co Co Cdim | Cdim7 1 3♭ 5♭ 7♭♭ Verminderd C-akkoord (diminished, dim)
C0 CØ Cm7(5b) | C- 1 3♭ 5♭ 7♭ Halfverminderd C-akkoord
C+ C+ Caug | C(5#) 1 3 5# C-overmatig (augmented)
C# C#  Cis  1 3 5 Cis-majeur
Cb C♭  Ces  1 3 5 Ces-majeur
C9/h C9/b    C-none met B als basnoot (h voor nootletter kleine b)
C9#11     C-none met verhoogde 11
C9b11     C-none met verlaagde 11

Zie ook


Instrumenten

AccordeonBalalaikaBaglamasBanjoBlokfluitBouzoukiCelloContrabasDwarsfluitGitaarHarpKlarinetMandolineOrgelPanduriPianoSaxofoonTamburaTrompetTubaUkeleleViool