Hoofdnoot en volgnoot

From MusiCAD
(Redirected from Hoofdnoot)

MusiCAD beschouwt muziek als een rijtje achtereenvolgende noten en rusten. Uit de duur van de noten wordt bepaald waar maatstrepen moeten komen.

Als noten tegelijk beginnen (bijvoorbeeld bij akkoorden) kan er maar 1 noot meedoen met het bepalen wanneer de maat vol is. Die noot wordt in MusiCAD de hoofdnoot genoemd. Alle andere (volgende) noten heten volgnoot.

Volgnoten zien er tijdens wijzigen anders uit: het nootbolletje wordt donkergrijs.

donkergrijze volgnoten

De tweede 'noot' bestaat eigenlijk uit twee noten. De eerste noot van dat tweetal (de hoofdnoot) heeft de stok omlaag, terwijl de tweede (de volgnoot) de stok omhoog heeft; het resultaat is een noot met twee stokken.

Een rust kan indien nodig als hoofdnoot fungeren waarmee notatie als hieronder verkregen kan worden:

rust als hoogdnoot

Het recept:

  • selecteer nootduur 1/4 met <4>
  • noteer een rust met <r>
  • voeg met <insert> een c als volgnoot van de kwartrust toe
  • verdubbel de duur met <F8> en punteer met <F6>
  • in de tweede maat is de rust onzichtbaar gemaakt met <x>