Opslaan als

From MusiCAD
opslaan als

Opslaan als gebruik je wanneer je een melodiebestand onder een andere naam of in een andere map of als een ander type wilt bewaren. Met [Bestand|Opslaan als] kies je daarna [MusiCAD-muziek (.mc)] en selecteer je de gewenste map en naam.

musicad-opslaan-als

Je kunt het muziekje als opmaak- of melodie-/partituursjabloon bewaren.

  • Bij opslaan als opmaaksjabloon worden alle opmaakgegevens (nootgrootte, kop- en voet gegevens, marges, fonts enz.) voor hergebruik bewaard.
  • Bij opslaan als partituursjabloon worden alle partituurgegevens (partij-indeling) voor hergebruik bewaard.

Opslaan als arrangementbestand maakt het mogelijk om het muziekstukje te kunnen gebruiken in begeleidingspartijen.

Bij opslaan als speellijst hangt het er vanaf of er al een speellijst geopend is of niet. Als een speellijst geopend was wordt een nieuwe speellijst gemaakt die een kopie is van de reeds geopende. Als geen speellijst geopend was wordt een nieuwe lijst gemaakt daarin het huidige muziekbestand. In beide gevallen opent de speellijst links van de muzieknotatie.

Zie ook