Maatherhaling

From MusiCAD

Om aan te geven dat de vorige maat in zijn geheel herhaald moet worden kun je een maatherhalingsteken gebruiken. Je voert een maatherhalingsteken in met <%> of het herhalingenmenu van de knoppenbalk. MusiCAD speelt maatherhalingen (mits correct gebruikt) ook af. Meerdere % tekens achter elkaar zorgen ervoor dat de maat evenzo veel keren herhaald wordt.

maatherhalingsteken

Het is mogelijk om met verschuiven twee maatherhalingstekens op de maatstreep te zetten. Het tweede maatherhalingsteken verschuif je naar links. Op deze wijze kun je het herhalen van de laatste twee maten noteren. MusiCAD speelt nu echter de tweede maat drie keer, in plaats van de eerste twee maten twee keer...

herhaling van twee maten

Zie ook