Decrescendo

From MusiCAD

Decrescendo is een Italiaanse muziekterm die betekent 'zachter wordend'. Decrescendo (of ook diminuendo) is een dynamiekaanduiding en het tegengestelde van crescendo.

Zie ook