Fermate

From MusiCAD

Een fermate teken fermate.jpg boven (of onder fermate1.jpg) een noot of rust geeft aan dat er gedurende 1 noot versneld of (meestal) vertraagd wordt.

Indien tempowisselingen hoorbaar zijn (is standaard het geval) dan worden fermates gespeeld alsof het tempo daar veranderd met waarde zoals ingesteld onder fermateduur.

200% betekent bijvoorbeeld dat de noot met fermate twee keer zo lang duurt als zonder fermate (het tempo is dan gehalveerd).

Je kunt de fermateduur naar eigen voorkeur instellen onder [Opties|Muziekweergave], en deze wordt in MusiCAD bestand bewaard.

Fermate is terug te vinden in het trillermenu