Vioolsleutel

From MusiCAD

vioolsleutel.gif

De viool- of G-sleutel os sol-sleutel is de meest gebruikte sleutel in muzieknotatie. Het 'oog' van de vioolsleutel legt vast waar de G4 te vinden is. met een ottava teken (8) onder of boven de vioolsleutel wordt aangegeven dat alles een octaaf hoger dan wel lager gespeeld moet worden dan normaal.

De gebruikelijke plek voor de vioolsleutel is op de tweede lijn van de notenbalk - waarmee de plaats van de noot g vastgelegd wordt.

De Franse vioolsleutel wordt genoteerd op de eerste lijn van de balk.

Zie ook