Pedaal

From MusiCAD

Het symbool pedaal.jpg 'pedaal in' heeft tot gevolg dat noten na loslaten blijven doorklinken (zoals bij een piano als het rechterpedaal was ingetrapt).

'Pedaal los' ofwel pedaal-los.jpg heft dit effect weer op.

Je vindt de pedaal-tekens in het dynamiek-menu. Grootte, font en positionering bepaald door de de tekstsoort 'pedaal' in het tekstopmaak-menu.

pedaal-voorbeeld

In MIDI-terminologie komt het neer op het inlassen van een midi-event control-change sustain.