Bekendeproblemen

From MusiCAD

Bekende maar nog niet verholpen problemen/onhandigheden in versie 4.

 • Op het scherm staan soms de notenlijnen niet even ver uit elkaar. Dit heeft te maken met de betrekkelijk lage resolutie van het beeldscherm ten opzichte van een printer. Hoe hoger de resolutie van het beeldscherm hoe minder je hiervan merkt. Bij afdrukken zul je hier nagenoeg niets van zien.
 • Weergave van tekstbestanden laat soms op onbedoelde plaatsen teveel of juist te weinig witruimte zien.
 • Multirusten werken in sommige gevallen niet goed.
 • Midi-klavier werkt met vertraging als een softwarematige synthesizer wordt gebruikt (i.h.a. on-board geluidskaarten).

Bestaande eigenaardigheden/problemen uit eerdere versies

 • Toevallige (niet de voor aan de balk staande) kruisen en mollen gelden voor ALLE octaven in plaats van alleen in het octaaf waarin ze gebruikt worden. Extra (waarschuwings) verhogingen/verlagingen/herstellingen kun je met <W> zetten. (of met de knoppenbalk: nootkenmerken-menu | (#) )
 • In tegenstelling tot wat gebruikelijk is moeten overgebonden noten met toevallige verhoging/verlaging:
  • opnieuw expliciet verhoogd/verlaagd worden, (<+> of <-> en waar nodig evt. <x>)
  • de nu onzichtbare verhoging/verlaging geldt voor de hele maat en moet indien nodig weer expliciet aangegeven worden: <W>
 • Als er meer noten aan een stok hangen met nootbolletjes aan weerszijden, en bij beide noten een voorteken, dan kunnen de voortekens over elkaar en over de nootbolletjes vallen. Een (verre van elegante) workaround kan zijn de voortekens te onderdrukken met <W>, en vervolgens handmatig te zetten met <q> <j>, <q><k> of <q><l> voor resp. kruis, mol en herstellingsteken.
 • Tekst bij / vlak voor een harde maatstreep gaat soms fout; zet tekst bij eerste noot van de maat en verschuif deze indien nodig daarna met <alt-Pijltje naar links> en/of <alt-Pijltje naar rechts>.
 • Op de notatiebalk kun je soms niet met de pijltjestoetsen naar links als een veelmatige rust vooraan staat.
 • Invoegen van een veelmatige rust in partituurstand geeft soms vreemde resultaten.
 • Bladspiegel van eerder gemaakte muziek, kan met gebruik van verschillende versies van MusiCAD verschillen te zien geven.
 • Maatherhalingstekens % geven soms problemen in een partituur en bij automatisch gegenereerde partijen
 • DaCapo constructies worden in een partituur vaak niet goed weergegeven bij afspelen als de DC tekens niet op hetzelfde tijdstip in alle partijen staan genoteerd.