Beta versie

From MusiCAD

Van een nieuw programma komen meestal een aantal test-versies uit:

  • alfa versie(s) - eerste probeersels voor een zeer beperkte groep testers
  • beta - doorgaans goed bruikbare versie waarin in een aantal gevallen toch nog onoverkomelijke problemen optreden.

Een beta-versie is een versie van MusiCAD die nog niet helemaal 'af' is. Meer dan 95% procent heeft al zijn definitieve vorm maar er kan nog wel wat aan veranderen. Een beta-versie is doorgaans de eerste versie van een product dat aan een wat breder publiek wordt voorgesteld om de meest hinderlijke fouten uit het programma te kunnen halen voordat iedereen kan downloaden.

In een beta-versie zullen vanwege nieuwe mogelijkheden waarschijnlijk ook nieuwe probleempjes kunnen voorkomen...