Fine

From MusiCAD

Met vermelding van Fine in de muziek geef je aan dat daar het einde van de muziek moet zijn. Fine wordt vooral gebruikt om na Da Capo of Dal Segno duidelijk te maken waar het einde is.

Met de sneltoets <alt-F> kun je een Fine invoeren. Met de knoppenbalk gebruik je coda voor het herhalingenmenu.

De plaats waar Fine, Da Capo en Dal Segno standaard staan is onder de balk, maar als je deze liever boven de balk ziet verander je dat in [Tekstopmaak|Vormgeving|Fine]. Bij aanwezigheid van liedtekst of akkoordsymbolen komt het de leesbaarheid ten goede als Fine c.s. boven de balk staan.