Musicxml

From MusiCAD
(Redirected from Mxl)

MusicXML is een bestandsformaat voor het zo volledig mogelijk representeren van opgemaakte bladmuziek. MusiCAD bestanden bevatten enerzijds (net als MusicXML) de informatie om muziek weer te geven als geluid en anderzijds opmaakgegevens om de noten goed op papier (of het scherm) te krijgen.

MusiCAD geeft via een tweetal plugins toegang tot import en export van MusicXML bestanden. Het omzetten gebeurt via een tussenstap in de vorm van een abc-bestand. Omdat in abc-bestanden de opmaak maar een kleine rol is toebedeeld gaat altijd opmaakinformatie verloren bij im- en export van abc. Het gevolg is ook dat bij im- en export van MusicXML de opmaak niet hetzelfde zal zijn.

Als de plugins goed geïnstalleerd zijn geven de menu's voor import en export van bestanden de optie om MusicXML te lezen en te schrijven.

MXL is de gecomprimeerde variant van MusicXML en bij correct geïnstalleerde abc2xml-pugin zie je de mogelijkheid terug in [Bestand|Import] en [Bestand|Export]

Bestanden

.abc.arr.bmp.gif.jpg.ini.license.mc.mcd.mck.mid.min.msj.mp3.mxl.mfr.mpl.msd.mtl.musicmxl.pdf.png.ps.tmc.translate.txt.xml.~mc0