Diatonisch

From MusiCAD

Diatonisch wil zeggen: gebruik makend van de diatonische ladder, bijvoorbeeld de witte toetsen van de piano:

Diatonische ladder op C

Als je deze diatonische ladder een halve toon hoger speelt (met vijf zwarte en twee witte toetsen) blijft het een diatonische ladder - alleen nu in c#.

Diatonische ladder op c#

Hier zie je dat het muziekschrift in essentie gemaakt is voor notatie van diatonische muziek... Als je de ladder noteert zonder voortekens:

Diatonische ladder op c#

Nu vallen de e# en de b# op, de twee witte toetsen op de piano. Meestal zul je die willen enharmoniseren naar resp. f en c voor de lees- en speelbaarheid.

Versieringen kun je diatonisch uitvoeren, gebruik makend van de toonladder waarin je speelt. Op sommige instrumenten is dat ook de enige mogelijkheid (trekzak, doedelzak). Op veel instrumenten kan dat ook chromatisch.

Zie ook