Kerktoonsoort

From MusiCAD
(Redirected from Kerktoonladder)

De kerktoonsoorten

Uitgaande van alleen de witte toetsen (diatonisch, geen kruisen of mollen) op de piano kun je zeven wezenlijk verschillende toonladders spelen:

Kerktoonladders.png

Ionisch C (hedendaags majeur) c d e f g a b c
Dorisch D d e f g a b c d
Frygisch E e f g a b c d e
Lydisch F f g a b c d e f
Mixolydisch G g a b c d e f g
Aeolisch A (natuurlijk mineur) a b c d e f g a
Lokrisch B b c d e f g a b

Alle kerktoonladders beginnend met c (waardoor natuurlijk(!) wel kruisen en mollen nodig zijn):

Kerktoonladders-c.png


Ionisch c d e f g a b c
Dorisch c d e♭ f g a b♭ c
Frygisch c d♭ e♭ f g a♭ b♭ c
Lydisch c d e f# g a b c
Mixolydisch c d e f g a b♭ c
Aeolisch c d e♭ f g a♭ b♭ c
Lokrisch c d♭ e♭ f g♭ a♭ b♭ c

De meeste kerktoonsoorten (afgezien van ionisch (majeur) en aeolisch (mineur) en een enkele keer dorisch, zul je zeker in wat modernere muziek niet veel tegenkomen. Allerlei toonsoorten (zigeunerladders, harmonisch mineur enz.) met andere intervallen (kleine terts) worden veel vaker gebruikt.

De gebruikelijke toonsoorten op A:

Majeur a b c# d e f# g# a
Natuurlijk mineur a b c d e f g a
Dorisch a b c d e f# g a
Harmonisch mineur a b c d e f g# a
Melodisch mineur (omhoog)
(omlaag)
a
a
b
g
c
f
d
e
e
d
f#
c
g#
b
a
a
Zigeuner a b♭ c# d e f g# a

Dit soort lijstjes van toonladders kun je voor alle 12 grondtonen maken...

Zie ook