Voorslagen

From MusiCAD
Revision as of 21:56, 11 January 2023 by Musys (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

voorslag2.jpg

Voorslagen (en naslagen) zijn een bijzondere vorm van uitgeschreven versieringen. in de vorm van kleine nootjes verbonden met de eerstvolgende noot door een boogje. De duur van voorslagen telt niet mee voor de bepaling van maatstrepen. Bij afspelen wordt de duur van een voorslag (zo mogelijk) afgetrokken van de eerstvolgende echte noot.

Voorslagen worden in het Italiaans ook wel accaciatura (korte voorslag, streepje door de noot) en appoggiatura (lange voorslag) genoemd.

Gebruik het voorslagenmenu om voorslagen in te voeren, of gebruik <v> om een voorslag in te voeren met de momenteel geselecteerde duur.

Meervoudige (dubbele, driedubbele) voorslagen maak je door twee voorslagen achter elkaar te zetten, en te clusteren.

Stichnoten zien er nagenoeg hetzelfde uit als voorslagen maar hebben een geheel andere functie.

Zie ook