Zangtekst

From MusiCAD

Zangteksten kun je op verschillende manieren in MusiCAD toevoegen

Dot lg.gif    als liedtekst direct boven of onder een notenbalk

Dot lg.gif    als tekstblok aan het einde (of begin) van de noten

Dot lg.gif    als afzonderlijke pagina tekst, waarbij (meetransponeerbare) akkoordsymbolen gebruikt worden en/of akkoorddiagrammen

zangtekst-adelita1.jpg

Zie ook