Veranderen en verwijderen

From MusiCAD

Invoeren van noten kan met toetsenbord, muis en klavier, verwijderen (verbeteren) alleen met het toetsenbord en muis.

<Enter> Voeg op de plaats van de cursor een noot in met duur als op de knoppenbalk staat geselecteerd.
<Insert> Plak een extra nootbolletje met dezelfde duur als de huidige noot aan een stok (o.a. akkoorden). OOk <shift-Enter>
delete <Delete> Verwijder object (noot/tekst) ter plekke van de cursor
<Backspace> Verwijder object (noot) links van de cursor. Deze toets gebruik je om vergissingen snel te corrigeren op precies dezelfde manier als in een tekstverwerker.
undo <ctrl-Z> Maak laatste wijziging (invoeren/verwijderen enz.) ongedaan. Ook <alt-Backspace>

Toonhoogte wijzigen kan met

<+> Verhoog cursornoot met een halve toon. Als de nootcursor een tekstobject aanwijst dan wordt dit object omhoog geschoven.
<-> Verlaag cursornoot met een halve toon. Als de nootcursor een tekstobject aanwijst dan wordt dit object omlaag geschoven.
<alt-+> Verhoog cursornoot met een toon in de toonladder (diatonisch).
<alt -> Verlaag cursornoot met een toon in de toonladder.
<*> Verhoog cursornoot met een octaaf.
</> Verlaag cursornoot met een octaaf.

Nootduur wijzigen kan met

dur-2x3 <F5> Verkort cursornoot tot een trioolnoot; De nootduur wordt 2/3 van wat deze was. Heft het effect van <F6> op; als er al een punt achter de noot staat verdwijnt deze. Nogmaals verkorten maakt van een trioolnoot een kortere "gewone" noot: 1/4 - 1/6 - 1/8. Twee triolen achter elkaar kun je clusteren tot en sextool.
dur-3x2 <F6> Verleng cursornoot met de halve nootduur. Zet een verlengingspunt achter cursornoot; nootduur wordt 3/2 van originele duur. Heft het effect van <F5> op; als de noot een trioolnoot was wordt het een gewone noot. Nogmaals verlengen maakt een dubbele puntering. Bij de derde verlenging wordt weer een langere "gewone" noot genoteerd: 1/4 - 3/8 - 7/16 - 1/2. Om een duool (2 op de plaats van 3) te krijgen moeten twee gepunteerde noten gekoppeld worden met <,>. Voor een kwartool (4 op de plaats van 3) doe je hetzelfde met 4 gepunteerde noten.
dur-1x2 <F7> Halveer nootduur van cursornoot.
dur-2x1 <F8> Verdubbel nootduur van cursornoot. Een noot van 2/1 wordt genoteerd als brevis, een noot van 3/1 of langer als longa .
<alt-5> Maak kwintool-noot. Zorg wel dat er 5 kwintoolnoten na elkaar staan, want anders loopt de maatindeling in het honderd...

Behalve gewone noten zijn er nog twee bijzondere "noten" die evenals de gewone noten een bepaalde duur hebben: rusten en voorslagen. De duur van dit soort noten is op dezelfde manier aan te passen als bij "gewone" noten.

<r> Voeg rust met duur als geselecteerd in de knoppenbalk. Let op het verschil tussen notatie en wijze van invoeren; een hele maat rust in een 3/4 maat voer je in als een 1/2 rust met verlenging <F6>. Notatie wordt bij herschrijven als een volledige maat ofwel hetzelfde als een 4/4 rust.
<ctrl-r> Invoegen van een aantal-maten-rust teken: . Zo'n "multirust" bestaat uit een rustteken voor een hele maat, met duur afhankelijk van de maatsoort, en een cijfer (speciaal tekstobject) daarbij voor het aantal maten. De maatnummering wordt aangepast aan het opgegeven aantal. In partituurweergave wordt zo'n "multirust" weergegeven met het juiste aantal losse maten rust.
<shift-r> Zet noot om in rust en omgekeerd (afhankelijk van cursorpositie)
<alt-r> Rusten-menu Hiermee kun je de gewenste rust opgeven (op de knoppenbalk).
<alt-v> Voorslagen-menu Hiermee kun je de gewenste voorslag invullen (op de knoppenbalk).
<v> Voeg een voorslagnootje in met duur als op knoppenbalk zichtbaar. Voorslagen tellen niet mee voor de bepaling van maatstrepen. Voorslagen zijn een bijzondere vorm van (uitgeschreven) versieringen. Ook met het voorslagen-menu kun je de gewenste voorslag invoeren.
<o> In een drumpartij (met MIDI-kanaal 10) kun je hiermee kiezen uit een lijst met slagwerkinstrumenten. De notatie gebeurt volgens de MusiCAD-slagwerknotatie tenzij [Opties|Voorkeuren|Slagwerk|MC perc] uit staat.

Zie ook