Accent

From MusiCAD
Revision as of 13:42, 25 April 2023 by Musys (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Een accentteken > geeft een matig volumeaccent aan de noot waar dit bij genoteerd staat. Een kleiner volumeaccent is tenuto, een groter accent is marcato.

De mate waarin accenten tot verschillende volumes en/of duren leiden leg je voor het muziekje als geheel vast bij muziekweergave.

zie ook