Kwarttoon

From MusiCAD

Een kwarttoonverhoging noteer je met een half kruis: half kruis.

Een kwarttoonverlaging met een halve mol: halve mol.

kwarttonen

Achtereenvolgens

C - Cih - Cis - Cisih - Cisis | D - Deh - Des - Deseh - Deses

of

C - Cd - C# - C#d - C## | D - Dd - Db - Ddb - Dbb

Om een kwartverhoogde c# ofwel cisih te krijgen moet je een cis met een kwarttoon verhogen. Een driekwartverlaagde d ofwel deseh maak je door een des met een kwarttoon te verlagen; ook bij kwarttonen (in gelijkzwevende stemming) kan er sprake zijn van enharmonische verwisseling:

C = Deses
Cih = Deseh
Cis = Des
Cisih = Deh
Cisis = D

Invoeren doe je met met het voortekenmenu of met <ctrl-shift-#>, resp <ctrl-shift-b>

Kwarttonen worden door MusiCAD als zodanig afgespeeld, maar niet meegenomen in het mechanisme voor het automatisch plaatsen van kruisen en mollen (in feite worden een half kruis en een halve mol als een versieringsteken behandeld, evenals de driekwartkruis, driekwartmol)

Kwartoonverhogingen zie op de statusregel terug met %#, verlagingen met %b. Een driekwarttoonverhoging van een c (ofwel cisih) wordt dan C# %#, een cis die een kwart verhoogd is.