Automatische nootduur

From MusiCAD

Het effect van de knop 'automatische nootduur' auto op de knoppenbalk als de notatiebalk wordt weergegeven is met de instellingen onder Automatiek uit de rechterkolom van de wijzigopties te beïnvloeden.

[Vorige nootduur overnemen]
na een nootduurwijziging blijft de gewijzigde nootduur van kracht voor de volgende in te voeren noot
[Hoofdnootduur overnemen]
volgnoten krijgen ongeacht de ingestelde nootduur dezelfde duur als de hoofdnoot
[Nootduurbeperking]
limiteer de ingevoerde nootduur tot de beschikbare duur in de maat
[Automatische syncope]
na een verlengingspunt wordt de bijbehorende halve nootduur gebruikt, de noot daar weer na krijgt de ingestelde duur
[Autocorrectie]
[Aanvullen met rust]
[Controleer overbindingen]

Voorkeuren-wijzigopties

Zie ook