Arrangeur

From MusiCAD

Onder [Opties|Titelgegevens] kun je vastleggen wie de arrangeur van het muziekstuk is (indien van toepassing).

Met de macro $A zet je deze arrangeur - indien gewenst - op een of meer plaatsen in kop en voet. De opmaak is hier ook te regelen.

Bij [Opties|Titelomschrijvingen] geef je aan met welke tekst de arrangeur aangegeven moet worden, bijvoorbeeld arr: of arrangement van:

Zie ook