wist je dat...

From MusiCAD
(Redirected from Wist je dat)
 • MusiCAD ook zonder betaalde licentie goed te gebruiken is, mits je genoegen neemt met wat opzettelijke onhandigheden...
 • de overschrijf-modus (die standaard 'aan' staat) uit kunt zetten waarmee MusiCAD net zo werkt als in versie 2
 • [Help|Snelcursus] bedoeld is om je vlug op weg te helpen
 • [Help|Visuele hulp] je snel naar het gewenste helponderwerp brengt door te klikken in de afbeelding.
 • je met opmaaksjablonen heel snel allerlei opmaakklusjes kunt uitvoeren.
 • je de akkoordsymbolen uit de muziek weg kunt laten zonder ze echt ook weg te halen door de tekstgrootte van akkoorden op nul te zetten, waarbij de automatische partijen mogelijk blijven.
 • je met de groene knop snel terug kunt naar veilige standaardinstellingen (en je dus rustig kunt experimenteren met allerlei instellingen)
 • <F1> je steeds de relevante hulpinformatie voorschotelt
 • je met <alt-backspace>> of <ctrl-z> de laatste wijziging weer ongedaan maakt (of de overeenkomstige knop op de knoppenbalk)
 • je met <n> het scherm kunt laten herschrijven als er iets mis leek te gaan.
 • je de knoppenbalk naar eigen inzicht kunt herschikken.
 • MusiCAD veel faciliteiten heeft voor het maken van automatische arrangementen (bijv als beginnetje voor een eigen arrangement)
 • je in het partijoverzicht in de kolom partijen met de muis kunt verslepen naar de gewenste plek
 • je plaatjes kunt gebruiken in koppen en in de notenbalken
 • je eigen sjablonen voor opmaak en partituren kunt bijmaken.
 • je met <insert> meer bolletjes aan een stok kunt hangen.
 • MusiCAD-bestanden eigenlijk gewoon tekstbestanden zijn die je in MusiCAD kunt bewerken.
 • je in het partijoverzicht met de knop bewerken of de bewerkingenknop allerlei handelingen/bewerkingen op een partij kunt loslaten.
 • je MusiCAD ook met een Engelstalige gebruiksinterface kunt gebruiken [Opties|Voorkeuren|Diversen|taal]
 • je met <tab> naar de volgende balk gaat tijdens wijzig, en <shift-tab> de vorige balk activeert.
 • het intikken van een letter voldoende is om het corresponderende deel af te spelen mits dit met [X] is gemarkeerd en <alt-shift-ctrl-X> de markering X toevoegt in wijzig.
 • je zelf in het bestand TIPS_NL.TXT tips kunt toevoegen (we zijn zeer geïnteresseerd in mogelijke tips!)
 • <F12> de sneltoets is waarmee je naar en uit de wijzigregel gaat.
 • je met <F3> het partijenmenu snel kunt openen, en dat dat ook tijdens wijzigen kan.
 • je met de mixer (<ctrl-SPATIE>) de onderlinge volumes van de verschillende partijen kunt instellen tijdens het afspelen.
 • je met <+> en <-> het tempo kunt instellen tijdens het afspelen.
 • de toetsen <F5>, <F6>, <F7> en <F8> bijzonder handig zijn om de duur van een noot aan te passen (zie [Help|Snelcursus])
 • het invoeren van noten met pijltjestoetsen en <Enter> meestal de snelste manier van invoeren van muziek is.
 • je met rechtsklikken op de titel meteen in de kop-en-voet dialoog komt.
 • je met rechtsklikken op een noot of tekst of blok een lijstje (contextmenu) met daarvoor relevante bewerkingen geeft