Wine

From MusiCAD

Wine is een programma dat Linux-achtige systemen in staat stelt Windows programma's te gebruiken. Gebruik makend van Wine kan MusiCAD met wat kunst-en-vliegwerk ook op Linux en Apple gebruikt worden.