Kruisen en mollen

From MusiCAD
(Redirected from Wijzigingsteken)

Kruisen Kruisenenmollen.jpg mollen Kruisenenmollen1.jpg en herstellingstekens Kruisenenmollen2.jpg kunnen op verschillende manieren in muziek voorkomen:

  • Als vaste voortekens bij een (gedeelte van) een melodie. Deze tekens gelden voor de hele verdere melodie, tot een eventuele toonsoortwisseling. Kruisen en mollen als voortekens zijn direct gekoppeld aan de toonsoort.
  • Als toevallige verhoging of verlaging (in te voeren met <+> en <->). Niet laddereigen noten krijgen een kruis, mol of herstellingsteken, afhankelijk van de toonsoort. De noot G#/A♭ wordt in de toonsoort Am veel vaker als G# genoteerd, terwijl deze in Gm als A♭ genoteerd wordt; iedere toon heeft in een toonsoort een voorkeurnotatie of spelling. Van deze voorkeurnotatie kun je afwijken door gebruik te maken van enharmonische verwisseling; je geeft MusiCAD de instructie dat een noot "op de andere manier" genoteerd moet worden. Enharmonische verwisseling geef je aan met <x>. Denk er wel aan de juiste toonsoort op te geven alvorens met enharmonische verwisseling te gaan werken...
  • Als waarschuwingsteken op plaatsen waar onduidelijkheden zouden kunnen ontstaan.

Behalve 'gewone' kruisen en mollen kunnen er nog dubbelkruisen Doublesharp.jpg en dubbelmollen Dubbelmol.jpg voorkomen. Een toevallige verhoging van de (laddereigen) noot f# in de toonsoort C# hoort meestal f## te heten en met een dubbelkruis [[[file:doublesharp.jpg]] genoteerd te worden. Zo kan iedere noot (behalve de G#/A♭) op drie manieren 'gespeld' worden: c = b# = d♭♭, c# = d♭ = b## enz. Met behulp van het voortekenmenu onder de dubbelmol kun je zo'n alternatieve enharmonisatie makkelijk doorvoeren.

Een vreemde eend in deze bijt zijn kwarttoon verhogingen en verlagingen.

Zie ook