Vastpinknop

From MusiCAD

vastpinknoppen-voorbeeld.jpg

De knoppenbalkmenu's zijn voorzien van een vastpinknop vastpinknop.jpg waarmee een menu op het scherm kan worden 'vastgeprikt'; het menu blijft actief (het pinnetje wordt dan rood vastpinknop1.jpg). Zowel op de statusregel als met een hint krijg je infomatie over de bij de knop behorende functie te zien.