Toonsoortmenu

From MusiCAD

Je krijgt het toonsoortenmenu te zien na gebruik van de knop key of de sneltoets <shift-F9>.

Op de weergegeven kwintencirkel staat de huidige toonsoort voorgeselecteerd.

toonsoortkeuze

Kies in het toonsoortmenu met muis of pijltjes wat de nieuwe toonsoort moet worden en druk op [invoegen] (voor wijzigen toonsoort op de plaats van de cursor) of [vervangen] (om de [ver] voor de cursorpositie bestaande toonsoort te vervangen).

Let op: Kiezen van een nieuwe toonsoort is niet hetzelfde als transponeren!

mineur toonsoorten

Met het aanvinkvakje voor mineur worden in plaats van majeurtoonsoorten mineurtoonsoorten zichtbaar gemaakt om uit te kiezen. Zie voor meer informatie ook theorie.

toonsoort met 7 mollen

Het aanvinkvakje 7 mollen laat de enharmonisch verwisselde (majeur)toonsoorten Des, Ges en Ces zien in plaats van Cis, Fis en B (of in geval van mineur Bes-mineur, Es-mineur en As-mineur in plaats van Ais-mineur, Dis-mineur en Gis-mineur)

Zie ook