Maatstrepen

From MusiCAD
(Redirected from Harde maatstreep)

Maatstrepen worden door MusiCAD automatisch neergezet zodra een maat vol is. Hoeveel noten in een maat passen wordt bepaald door de maatsoort. Dit soort maatstrepen die je niet handmatig hoeft te zetten noemen we verder zachte maatstrepen.

Behalve zachte maatstrepen zijn er ook harde maatstrepen. Deze harde maatstrepen zet je zelf neer. Een harde maatstreep gebruik je bijvoorbeeld bij een opmaat. Als na één of meerdere noten de maat nog niet vol is, kun je het einde van de maat forceren met een harde maatstreep. Na zo'n harde maatstreep gaat MusiCAD weer verder met het indelen van maten met zachte maatstrepen. Harde maatstrepen herken je op de notatiebalk aan het aangrijpingspunt (blauwe markering).

MusiCAD-maatstrepen

Met het maatstrepen-menu kun je eenvoudig maatstrepen van het gewenste type neerzetten en/of veranderen. Aan het einde van een partij of deel daarvan wil je vaak een ander type maatstreep; dubbel, vet of met herhalingstekens. Ook dit soort maatstrepen zijn harde maatstrepen. Behalve harde maatstrepen zijn er nog een harde regelovergang en een harde pagina-overgang, voor het expliciet aangeven waar je een nieuwe regel resp. pagina wilt hebben.

Tot slot kunnen voorwaardelijke regelovergangen en paginaovergangen ingevoegd worden. Voorwaardelijke regelovergangen binnen de [RegelUitvulling]) worden genegeerd. Soortgelijk wordt een voorwaardelijke paginaovergang alleen gehonoreerd buiten de [Opties|Opmaak|PaginaUitvulling]).

De dikte van maatstrepen kun je aanpassen onder [Opties|Opmaak|Maatstreepdikte]

Sneltoetsen voor werken met maatstrepen:

<:> Maatstreep-menu van de knoppenbalk.
<\> Zet een harde maatstreep op de plaats van de nootcursor. Herhaaldelijk <\> op dezelfde plek geeft verschillende soorten harde maatstrepen (enkel, dubbel, links-vet, rechts-vet, dubbel-vet). Ook te gebruiken voor het aangeven van opmaten.
<ctrl-Enter> Forceer overgang naar een nieuwe notenbalk. Op de notatiebalk is zo'n harde (expliciete) regelovergang terug te vinden als een enkele stippellijn naar beneden.
<shift-i> voorwaardelijke regelovergang.
<shift-ctrl-Enter> Forceer een pagina overgang (harde pagina) Deze is op de notatiebalk te zien als een dubbele stippellijn.
<shift-j> Voorwaardelijke paginaovergang.
<;> Herhalingstekens (reprisetekens) bij vette maatstreep. Heeft het effect dat 4 verschillende patronen bij een met <\> neergezette vette maatstreep kunnen worden gezet achtereenvolgens: :|| :||: ||: en || waarna de cyclus zich herhaalt.
<x> Maak een harde maatstreep/rust/tekst onzichtbaar (zie ook enharmonische verwisseling).
<ctrl-3> Pas automatische maatnummering aan: Dit is onder meer nodig na een opmaat. MusiCAD begint de automatische nummering altijd bij maat 1. Een opmaat wil je niet meetellen dus moet je als je de maatnummering bij de eerste echte maat wilt laten beginnen de maatnummering handmatig instellen
<alt-Pijltje omlaag> Verklein witruimte boven een balk als cursor een harde regelovergang aanwijst.
<alt-Pijltje omhoog> Vergroot witruimte boven een balk als cursor een harde regelovergang aanwijst.
<alt-Pijltje naar rechts> Verschuif harde maatstreep naar rechts.
<alt-Pijltje naar links> Verschuif harde maatsteep naar links.

Notatie zonder maatstrepen krijg je met de maatsoort 1/1, de maatsoort zelf kun je met <x> onzichtbaar maken (MusiCAD blijft achter de schermen wel met maten werken).

Zie ook