Foutieve notaties

From MusiCAD

Sommige - in de praktijk soms toch gebruikte - 'foute' notaties zijn in MusiCAD niet of nauwelijks in te voeren:

  • Systematische voortekens anders dan de 'klassieke' voortekens op de gewone plaats. Het is dus niet mogelijk om voor zigeunertoonladders een mol en een kruis als systematische voortekens te gebruiken. Om duidelijk te maken dat het een bijzondere toonladder betreft geef je de naam van de de toonladder op bij modus.