Editcommandos

From MusiCAD
Nr Commando Beschrijving
1 Abort Afbreken
2 AttributeDec Verklein cursorobject
3 AttributeInc Vergroot cursorobject
4 BarLine Voeg maatstreep in/verander maatstreep type
5 BarRecombine Voeg noten samen/splits waar nodig
6 BarRepeat Voeg herhaling in/verander herhaling type
7 BarSplit Splits noten die over maatstreep vallen in twee
8 BlockBegin Markeer begin van selectie
9 BlockCopy Kopieer selectie
10 BlockDelBarnrs Verwijder alle maatnummeringswijzigingen uit de selectie
11 BlockDelChords Verwijder alle akkoordsymbolen uit de selectie
12 BlockDelColors Verwijder alle Kleurwisselingen uit de selectie
13 BlockDelDynamics Verwijder alle dynamieksymbolen uit de selectie
14 BlockDelInfo1 Verwijder alle Infotekst 1 uit de selectie
15 BlockDelInfo2 Verwijder alle Infotekst 2 uit de selectie
16 BlockDelInfo3 Verwijder alle Infotekst 3 uit de selectie
17 BlockDelLyrics1 Verwijder alle Liedtekst 1 uit de selectie
18 BlockDelLyrics2 Verwijder alle Liedtekst 2 uit de selectie
19 BlockDelLyrics3 Verwijder alle Liedtekst 3 uit de selectie
20 BlockDelLyrics4 Verwijder alle Liedtekst 4 uit de selectie
21 BlockDelMidi Verwijder alle extra MIDI-events uit de selectie
22 BlockDelTempo Verwijder alle tempowisselingen uit de selectie
23 BlockDelete Verwijder selectie
24 BlockEnd Markeer einde van selectie
25 BlockExtendBegin Breid selectie tot begin van partij
26 BlockExtendBeginLine Breid selectie tot begin van regel
27 BlockExtendEnd Breid selectie tot einde van partij
28 BlockExtendEndLine Breid selectie tot einde van regel
29 BlockExtendNext Breid selectie uit met volgende cluster
30 BlockExtendNextBar Breid selectie uit met volgende maat
31 BlockExtendNextBarline Breid selectie uit totaan volgende harde maatstreep
32 BlockExtendNextLine Breid selectie uit met volgende regel
33 BlockExtendPrev Breid selectie uit met vorige cluster
34 BlockExtendPrevBar Breid selectie uit met vorige maat
35 BlockExtendPrevBarline Breid selectie uit totaan vorige harde maatstreep
36 BlockExtendPrevLine Breid selectie uit met vorige regel
37 BlockHide Maak blokselectie onzichtbaar
38 BlockInsert Voeg selectie in
39 BlockReSelect Herselecteer vorige selectie
40 BlockRead Opvragen van fragment
41 BlockRemoveArcs Verwijder alle overbindingen
42 BlockRemoveEnhX Verwijder alle enharmonische verwisselingen
43 BlockRemoveHard Verwijder alle handmatige maatstrepen
44 BlockRemoveManualClus Verwijder alle handmatige clustering
45 BlockRemoveShift Verwijder alle verschuivingen
46 BlockRemoveText Verwijder tekst uit selectie
47 BlockRemoveUpDown Verwijder alle geforceerde stokrichtingen
48 BlockSelectAll Selecteer alles
49 BlockSelectBar Selecteer huidige maat
50 BlockTranspose Transponeer selectie
51 BlockWrite Bewaar fragment op schijf
52 BoldDec Maak minder vet
53 BoldInc Maak vetter
54 BtmBarlines Maatstrepen invoeren/wijzigen
55 Btn1 Selecteer hele noten 1/1
56 Btn128 Selecteer honderachtentwintgsten 1/128
57 Btn16 Selecteer zestienden 1/16
58 Btn2 Selecteer halve noten 1/2
59 Btn32 Selecteer tweendertigsten 1/32
60 Btn4 Selecteer kwartnoten 1/4
61 Btn64 Selecteer vierenzestigsten 1/64
62 Btn8 Selecteer achtsten 1/8
63 BtnAccidentals Toevallige voortekens (kruis, mol, herstelling)
64 BtnArrow Instellen muisklik: noot/verplaats
65 BtnAuto Zet Nootduur Automatiek AAN/uit
66 BtnBind Overige nootkenmerken
67 BtnChord Meer noten aan stok
68 BtnClef Sleutel invoeren/wijzigen
69 BtnCoda Indelingstekens (Coda, reprise)
70 BtnCresc Crescendo-achtige tekens ( < > enz. )
71 BtnCut Knip selectie naar plakbord
72 BtnDotted Zet Punctering AAN/uit
73 BtnErase Wis cursorobject (of selectie indien aanwezig)
74 BtnHelp Help!
75 BtnInsertMode Tussenvoegen van noten (invoegmodus) ipv. overschrijven (overschijfmodus)
76 BtnKey Toonsoort invoeren/wijzigen
77 BtnMF Luidheidstekens (p/mp/mf/f enz. )
78 BtnMIDI Zet MIDI klavier AAN/uit
79 BtnMeter Maatsoort invoeren/wijzigen
80 BtnMordent Versieringstekens (nootgebonden)
81 BtnMove Verplaatsen / Vergroten / Duur-wijzigen
82 BtnPaste Plak inhoud van plakbord op plaats van de cursor
83 BtnPlay Afspelen
84 BtnRedo Herhaal laatste ongedaanmaking
85 BtnRest Rusten invoegen
86 BtnTempo Tempo invoeren/wijzigen
87 BtnText Tekstinvoermodus i.p.v. nootinvoer.

Selecteer tekststijl hiernaast

88 BtnTools Diverse gereedschappen
89 BtnTriad Zet Trioolnoten AAN/uit
90 BtnUndo Maak laatste wijziging ongedaan
91 BtnUser1 Gebruiker gedefinieerde knop 1 (klik rechts voor vastleggen)
92 BtnUser2 Gebruiker gedefinieerde knop 2 (klik rechts voor vastleggen)
93 BtnUser3 Gebruiker gedefinieerde knop 3 (klik rechts voor vastleggen)
94 BtnUser4 Gebruiker gedefinieerde knop 4 (klik rechts voor vastleggen)
95 BtnUser5 Gebruiker gedefinieerde knop 5 (klik rechts voor vastleggen)
96 BtnUser6 Gebruiker gedefinieerde knop 6 (klik rechts voor vastleggen)
97 BtnUser7 Gebruiker gedefinieerde knop 7 (klik rechts voor vastleggen)
98 BtnUser8 Gebruiker gedefinieerde knop 8 (klik rechts voor vastleggen)
99 ChangeClef Wijzig sleutel
100 ChangeKey Wijzig toonsoort
101 ChangeMeter Wijzig maatsoort
102 ClearOptions Normale noot
103 CommandList Kies commando uit commandolijst
104 CursorDown Cursor omlaag
105 CursorEnd Cursor naar einde regel
106 CursorFastDown Cursor snel omlaag
107 CursorFastUp Cursor snel omhoog
108 CursorFirst Cursor naar begin partij
109 CursorHome Cursor naar begin regel
110 CursorLast Cursor naar einde partij
111 CursorNext Cursor naar volgende object
112 CursorNextBar Cursor naar volgende maat
113 CursorNextCluster Cursor naar volgende cluster
114 CursorNextLine Cursor naar volgende regel
115 CursorNextNote Cursor naar volgende noot
116 CursorNextText Cursor naar volgende tekst
117 CursorPrev Cursor naar vorige object
118 CursorPrevBar Cursor naar vorige maat
119 CursorPrevCluster Cursor naar vorige cluster
120 CursorPrevLine Cursor naar vorige regel
121 CursorPrevNote Cursor naar vorige noot
122 CursorPrevText Cursor naar vorige tekst
123 CursorUp Cursor omhoog
124 Debug1 Debug1
125 Debug2 Debug2
126 DeleteItem Verwijder cursor object
127 DeletePrevItem Verwijder voorgaande object
128 DurDot Maak noot met Puntering (3/2)
129 DurDouble Maak noot met Dubbele nootduur (2/1)
130 DurHalf Maak noot met Halve nootduur (1/2)
131 DurQuintuplet Maak noot Kwintoolnoot (4/5 of 3/5)
132 DurSeptuplet Maak noot Septoolnoot (4/7 of 3/7)
133 DurSet1 Maak nootduur 1/1
134 DurSet128 Maak nootduur 1/128
135 DurSet16 Maak nootduur 1/16
136 DurSet2 Maak nootduur 1/2
137 DurSet32 Maak nootduur 1/32
138 DurSet4 Maak nootduur 1/4
139 DurSet64 Maak nootduur 1/64
140 DurSet8 Maak nootduur 1/8
141 DurTriplet Maak noot Trioolnoot (2/3)
142 EqualizeScore Maak alle partijen even lang als de langste
143 InsertAlCoda Voeg Al Coda-teken in
144 InsertAlCoda2 Voeg Al Coda2-teken in
145 InsertAlFine Voeg Al Fine-teken in
146 InsertArpeggio Voeg Arpeggio in
147 InsertBarLineDashed Voeg onderbroken maatstreep in
148 InsertBarLineDotted Voeg gestippelde maatstreep in
149 InsertBarLineDouble Voeg dubbele maatstreep in
150 InsertBarLineFatDouble Voeg dubbele vette maatstreep in
151 InsertBarLineFatLeft Voeg beginmaatsteep in
152 InsertBarLineFatRight Voeg eindmaatsteep in
153 InsertBarLineSingle Voeg enkele (harde) maatstreep in
154 InsertBarNr Instellen nieuwe maatnummering
155 InsertBarRepeatBoth Voeg maatsteep met herhalingspunten aan beide kanten in
156 InsertBarRepeatLeft Voeg eindmaatsteep met herhalingspunten in
157 InsertBarRepeatRight Voeg beginmaatsteep met herhalingspunten in
158 InsertBarText Voeg 'tekst-in-de-balk' in
159 InsertBreath Voeg adempauze teken in
160 InsertChord Wijzig akkoordsymbool of voeg nieuw in
161 InsertChordA Voeg akkoordsymbool A in
162 InsertChordB Voeg akkoordsymbool B in
163 InsertChordC Voeg akkoordsymbool C in
164 InsertChordD Voeg akkoordsymbool D in
165 InsertChordE Voeg akkoordsymbool E in
166 InsertChordF Voeg akkoordsymbool F in
167 InsertChordG Voeg akkoordsymbool G in
168 InsertChordH Voeg akkoordsymbool H in (Duits)
169 InsertChordNC Voeg 'N.C.' teken invoor stilte in akkoordbegeleiding
170 InsertChordNone Voeg '-' teken voor stilte in akkoordbegeleiding
171 InsertClef15va Voeg 15va in
172 InsertClef15va Voeg 15va basso in
173 InsertClef8va Voeg 8va basso in
174 InsertClef8va Voeg 8va in
175 InsertClefAlto Voeg alt C-sleutel in
176 InsertClefBass Voeg bas F-sleutel in
177 InsertClefDrums Voeg drumsleutel in
178 InsertClefLoco Voeg loco in
179 InsertClefTenor Voeg tenor C-sleutel in
180 InsertClefTreble Voeg viool G-sleutel in
181 InsertCoda Voeg Coda-teken in
182 InsertCoda2 Voeg Coda2-teken in
183 InsertCombi Voeg volgnoot in
184 InsertConcaveArc Voeg Legatoboog bovenover in
185 InsertConditional1 Voeg 1-tje (prima volta) in
186 InsertConditional12 Voeg 1,2-tje in
187 InsertConditional123 Voeg 1,2,3-tje in
188 InsertConditional13 Voeg 1,3-tje in
189 InsertConditional2 Voeg 2-tje (secunda volta) in
190 InsertConditional24 Voeg 2,4-tje in
191 InsertConditional3 Voeg 3-tje in
192 InsertConditional4 Voeg 4-tje in
193 InsertConditionalLinebreak Voeg voorwaardelijke regelovergang in
194 InsertConditionalPagebreak Voeg voorwaardelijke paginaovergang in
195 InsertConvexArc Voeg Legatoboog onderlangs in
196 InsertCrescendo Voeg Crescendo-teken in
197 InsertDCalFine Voeg D.C. alFine-teken in
198 InsertDSalFine Voeg D.S. alFine-teken in
199 InsertDaCapo Voeg Da Capo-teken in
200 InsertDalSegno Voeg Dal Segno-teken in
201 InsertDalSegno1 Voeg D.S. Segno-teken in
202 InsertDalSegno2 Voeg D.S. Paragraaf-teken in
203 InsertDeletedNote Voeg laatst verwijderde object opnieuw in
204 InsertDiminuendo Voeg Diminuendo-teken in
205 InsertDynF Voeg forte F-teken in
206 InsertDynFF Voeg fortissimo FF-teken in
207 InsertDynFFF Voeg fortissimo FFF-teken in
208 InsertDynFP Voeg forte-piano FP-teken in
209 InsertDynFPP Voeg forte-pianissimo FPP-teken in
210 InsertDynMF Voeg mezzo-forte MF-teken in
211 InsertDynMFP Voeg mezzoforte-piano MFP-teken in
212 InsertDynMFPP Voeg mezzoforte-ppianissimo MFPP-teken in
213 InsertDynMP Voeg mezzo-piano MP-teken in
214 InsertDynP Voeg piano P-teken in
215 InsertDynPP Voeg pianissimo PP-teken in
216 InsertDynPPP Voeg pianissimo PPP-teken in
217 InsertDynRFZ Voeg rinsforzando RFZ-teken in
218 InsertDynSFP Voeg sforzando-piano SFP-teken in
219 InsertDynSFPP Voeg sforzando-pianissimo SFPP-teken in
220 InsertDynSFZ Voeg sforzato SFZ-teken in
221 InsertDynamics Voeg Dynamiekteken in
222 InsertExtraStick Voeg extra (noot met) stok toe
223 InsertFine Voeg Fine-teken in
224 InsertFragment1 Voeg Fragment 1 in
225 InsertFragment10 Voeg Fragment 10 in
226 InsertFragment11 Voeg Fragment 11 in
227 InsertFragment12 Voeg Fragment 12 in
228 InsertFragment2 Voeg Fragment 2 in
229 InsertFragment3 Voeg Fragment 3 in
230 InsertFragment4 Voeg Fragment 4 in
231 InsertFragment5 Voeg Fragment 5 in
232 InsertFragment6 Voeg Fragment 6 in
233 InsertFragment7 Voeg Fragment 7 in
234 InsertFragment8 Voeg Fragment 8 in
235 InsertFragment9 Voeg Fragment 9 in
236 InsertGlissando Voeg Glissando-teken in
237 InsertGrace Voeg voorslagnoot in
238 InsertGrace16 Voeg voorslag 1/16 in
239 InsertGrace16Mark Voeg doorgestreepte voorslag 1/16 in
240 InsertGrace2 Voeg voorslag 1/2 in
241 InsertGrace32 Voeg doorgestreepte voorslag 1/32 in
242 InsertGrace4 Voeg voorslag 1/4 in
243 InsertGrace8 Voeg voorslag 1/8 in
244 InsertGrace8Mark Voeg doorgestreepte voorslag 1/8 in
245 InsertInfo1 Voeg partituurmarkering [1] in
246 InsertInfo2 Voeg partituurmarkering [2] in
247 InsertInfo3 Voeg partituurmarkering [3] in
248 InsertInfo4 Voeg partituurmarkering [4] in
249 InsertInfo5 Voeg partituurmarkering [5] in
250 InsertInfo6 Voeg partituurmarkering [6] in
251 InsertInfo7 Voeg partituurmarkering [7] in
252 InsertInfo8 Voeg partituurmarkering [8] in
253 InsertInfo9 Voeg partituurmarkering [9] in
254 InsertInfoA Voeg partituurmarkering [A] in
255 InsertInfoB Voeg partituurmarkering [B] in
256 InsertInfoC Voeg partituurmarkering [C] in
257 InsertInfoD Voeg partituurmarkering [D] in
258 InsertInfoE Voeg partituurmarkering [E] in
259 InsertInfoF Voeg partituurmarkering [F] in
260 InsertInfoG Voeg partituurmarkering [G] in
261 InsertInfoH Voeg partituurmarkering [H] in
262 InsertInfoI Voeg partituurmarkering [I] in
263 InsertInfoJ Voeg partituurmarkering [J] in
264 InsertInfoK Voeg partituurmarkering [K] in
265 InsertInfoL Voeg partituurmarkering [L] in
266 InsertInfoM Voeg partituurmarkering [M] in
267 InsertInfoN Voeg partituurmarkering [N] in
268 InsertInfoO Voeg partituurmarkering [O] in
269 InsertInfoP Voeg partituurmarkering [P] in
270 InsertInfoQ Voeg partituurmarkering [Q] in
271 InsertInfoR Voeg partituurmarkering [R] in
272 InsertInfoS Voeg partituurmarkering [S] in
273 InsertInfoT Voeg partituurmarkering [T] in
274 InsertInfoU Voeg partituurmarkering [U] in
275 InsertInfoV Voeg partituurmarkering [V] in
276 InsertInfoW Voeg partituurmarkering [W] in
277 InsertInfoX Voeg partituurmarkering [X] in
278 InsertInfoY Voeg partituurmarkering [Y] in
279 InsertInfoZ Voeg partituurmarkering [Z] in
280 InsertIntro Voeg intro-teken ('begin hier') in
281 InsertKeyA Voeg toonsoort A in
282 InsertLineBreak Voeg harde regelovergang in
283 InsertLineCurled Voeg kronkellijn in
284 InsertLineDashed Voeg streep lijn in
285 InsertLineDashed Voeg streep lijn in
286 InsertLineDotted Voeg stippellijn in
287 InsertLineDotted Voeg stippellijn in
288 InsertLineFat Voeg vette lijn in
289 InsertLineFat Voeg vette lijn in
290 InsertLineHookDown Voeg haaklijn met haak omlaag in
291 InsertLineHookUp Voeg haaklijn met haak omhoog in
292 InsertLineSolid Voeg Doorgetrokken lijn in
293 InsertMIDI Voeg MIDI event in
294 InsertMeter Voeg Maatsoort naar keuze in
295 InsertMeter Voeg Maatsoort naar keuze in
296 InsertMeter22 Voeg Maatsoort 2/2 in
297 InsertMeter24 Voeg Maatsoort 2/4 in
298 InsertMeter34 Voeg Maatsoort 3/4 in
299 InsertMeter38 Voeg Maatsoort 3/8 in
300 InsertMeter44 Voeg Maatsoort 4/4 in
301 InsertMeter48 Voeg Maatsoort 4/8 in
302 InsertMeter68 Voeg Maatsoort 6/8 in
303 InsertMeterCommon Voeg Maatsoort 'C' ('Common meter') in
304 InsertMeterDivCommon Voeg Maatsoort 'C-streep' ofwel 'alla breve' in
305 InsertMusicInfoText1 Voeg muzikale informatietekst 1 in
306 InsertMusicInfoText2 Voeg muzikale informatietekst 2 in
307 InsertMusicInfoText3 Voeg muzikale informatietekst 3 in
308 InsertMusicadCode Voeg MusicadCode in
309 InsertNote Voeg noot in ter plaatse van de cursor
310 InsertNoteA Voeg noot A in
311 InsertNoteB Voeg noot B in
312 InsertNoteC Voeg noot C in
313 InsertNoteD Voeg noot D in
314 InsertNoteE Voeg noot E in
315 InsertNoteF Voeg noot F in
316 InsertNoteG Voeg noot G in
317 InsertOssia Voeg ossia (alternatieve speelwijze) in
318 InsertPageBreak Voeg harde paginaovergang in
319 InsertParagraph Voeg Paragraaf-teken in
320 InsertPedal Voeg Pedaal-neer in
321 InsertPedalRelease Voeg Pedaal-op in
322 InsertPercussion Voeg percussienoot in
323 InsertPicture Voeg plaatje in
324 InsertRepeatBar Voeg maat-Herhalingsteken in
325 InsertRepeatPhrase Voeg fraseherhalingsteken in
326 InsertRest Voeg rust in met knoppenbalkduur
327 InsertRest1 Voeg rust 1/1 in
328 InsertRest16 Voeg rust 1/16 in
329 InsertRest2 Voeg rust 1/2 in
330 InsertRest32 Voeg rust 1/32 in
331 InsertRest4 Voeg rust 1/4 in
332 InsertRest8 Voeg rust 1/8 in
333 InsertRestMulti Voeg rust voor meerdere maten in
334 InsertSectionText Voeg sectietekst tussen twee muziekdelen in
335 InsertSegno Voeg Segno-teken in
336 InsertSongText1 Voeg Liedtekst1 in
337 InsertSongText2 Voeg Liedtekst2 in
338 InsertSongText3 Voeg Liedtekst3 in
339 InsertSongText4 Voeg Liedtekst4 in
340 InsertSymbol Voeg MusiCAD-Symbool in
341 InsertTAB Voeg akkoorddiagramcodering in (bijv: 332010)
342 InsertTempo Voeg Tempowissel in
343 InsertTempoATempo Voeg tempowisseling 'a tempo' in
344 InsertTempoAccelerando Voeg tempowisseling Accelerando in.
345 InsertTempoAdagio Voeg tempoaanduiding Adagio in
346 InsertTempoAllegretto Voeg tempoaanduiding Allegretto in
347 InsertTempoAllegro Voeg tempoaanduiding Allegro in
348 InsertTempoAndante Voeg tempoaanduiding Andante in
349 InsertTempoAndantino Voeg tempoaanduiding Andantino in
350 InsertTempoGrave Voeg tempoaanduiding Grave in
351 InsertTempoLarghetto Voeg tempoaanduiding Larghetto in
352 InsertTempoLento Voeg tempoaanduiding Lento in
353 InsertTempoModerato Voeg tempoaanduiding Moderato in
354 InsertTempoPrestissimo Voeg tempoaanduiding Prestissimo in
355 InsertTempoPresto Voeg tempoaanduiding Presto in
356 InsertTempoRallentando Voeg tempowisseling Rallentando in
357 InsertTempoRitardando Voeg tempowisseling Ritardando in
358 InsertTempoRitenuto Voeg tempowisseling Ritenuto in
359 InsertTempoVivace Voeg tempoaanduiding Vivace in
360 InsertTempoVivacissimo Voeg tempoaanduiding Vivacissimo in
361 InsertTempoVolante Voeg tempoaanduiding Volante in
362 InsertTextBlock Voeg tekstblok in
363 InsertWhiteSpace Voeg harde witruimte in
364 LastCommand Voer laatste opgezochte sneltoetscommando nogmaals uit
365 MIDIChannelPressure Kies de gewenste MIDI-ChannelPressure
366 MIDIControlChange Kies de gewenste MIDI-control-change
367 MIDIPitchBend Kies de gewenste MIDI-Pitchbend
368 MIDIPolyKeyPressure Kies de gewenste MIDI-Poly-key-pressure
369 MIDIProgramChange Kies de gewenste MIDI-Program-change
370 MenuAccidentals Menu Kruisen&Mollen
371 MenuAssistChord Akkoordassistent
372 MenuBarline Menu Maatstrepen
373 MenuBlock Menu Blok
374 MenuClef Menu Sleutels
375 MenuContext Contextmenu
376 MenuCrescendo Menu Crescendo
377 MenuDebugInfo NootInformatie
378 MenuDiverse Menu Diversen
379 MenuDynamics Menu Dynamiek
380 MenuEditMC Wijzig in musicad notatie
381 MenuEditOptions Menu Wijziginstellingen
382 MenuFragments Menu Muziekfragmenten
383 MenuGrace Menu Voorslagen
384 MenuHelp Menu Help
385 MenuHelpKeys Sneltoets-overzicht
386 MenuInfo Menu Info
387 MenuKey Menu Toonsoorten
388 MenuMIDI Menu MIDI
389 MenuMarkers Menu Markeringen
390 MenuMeter Menu Maatsoorten
391 MenuMove Menu Verplaatsen(windroos)
392 MenuNoteColor Nootkleur instellen
393 MenuOthers Menu Nootkenmerken
394 MenuRest Menu Rusten
395 MenuSearch Zoeken...
396 MenuSingle Menu Coda
397 MenuStaffOptions Menu partijopties
398 MenuSwitchText Menu tekstmodus
399 MenuSymbols Menu Symbolen
400 MenuTempo Menu Tempo
401 MenuText Menu Tekst
402 MenuTools Menu Gereedschap
403 MenuTrillers Menu Trillers
404 MenuVoice Menu partijen
405 MouseFind Ga naar Muispositie
406 MouseInsert Voeg noot/volgnoot in op Muispositie (afh. van akkoordknop)
407 MouseInsertCombi Voeg volgnoot in met muis
408 MouseLocalMenu Menu lokale details
409 MouseMain Naar muispositie/voeg noot in op muispositie (afh. van cursorknop)
410 MoveLeft Verplaats object door muziek naar links
411 MoveRight Verplaats object door muziek naar rechts
412 PitchCondDec Verlaag cursornoot voorwaardelijk
413 PitchCondInc Verhoog cursornoot voorwaardelijk
414 PitchDec Verlaag cursornoot met halve toon
415 PitchDec3 Verlaag cursornoot met 3 halve tonen
416 PitchDecDiatonic Verlaag cursornoot in de toonladder
417 PitchDecOctave Verlaag cursornoot met oktaaf
418 PitchInc Verhoog cursornoot met halve toon
419 PitchInc3 Verhoog cursornoot met 3 halve tonen
420 PitchIncDiatonic Verhoog cursornoot in de toonladder
421 PitchIncOctave Verhoog cursornoot met oktaaf
422 PitchModifyDoubleFlat Verander noot in noot met dubbelmol
423 PitchModifyDoubleSharp Verander noot in noot met dubbelkruis
424 PitchModifyFlat Verander noot in noot met mol
425 PitchModifyNatural Verander noot in noot met herstellingsteken
426 PitchModifyNone Verander noot in noot zonder voortekens
427 PitchModifySharp Verander noot in noot met kruis
428 PitchPreDec Volgende noot verlaagd
429 PitchPreInc Volgende noot verhoogd
430 Play Speel vanaf cursor
431 PlayAll Speel hele regel
432 PlayKeyBoard Speel op toetsenbord
433 PlayRepeat Speel herhaaldelijk
434 QuitEdit Verlaat Notatiebalk
435 RecordMIDIStart Start live MIDI-opname
436 RecordMIDIStop Stop live MIDI-opname
437 Redo Voer laatste handeling opnieuw uit
438 Repaint Herschrijf het scherm
439 ResetEditDefaults Standaard wijzig-instellingen
440 SaveFile Forceer automatische reserve-backup
441 SaveFragment1 Bewaar Fragment 1
442 SaveFragment10 Bewaar Fragment 10
443 SaveFragment11 Bewaar Fragment 11
444 SaveFragment12 Bewaar Fragment 12
445 SaveFragment2 Bewaar Fragment 2
446 SaveFragment3 Bewaar Fragment 3
447 SaveFragment4 Bewaar Fragment 4
448 SaveFragment5 Bewaar Fragment 5
449 SaveFragment6 Bewaar Fragment 6
450 SaveFragment7 Bewaar Fragment 7
451 SaveFragment8 Bewaar Fragment 8
452 SaveFragment9 Bewaar Fragment 9
453 SearchAgain Herhaal laatste zoekopdracht
454 SearchBackward Zoek achteruit naar op te geven tekst
455 SearchBar Ga naar maat nummer:
456 SearchCorresponding Ga naar corresponderend object (begin/einde legato/cresc.)
457 SearchCuepoint0 Zoek naar partituurmarkering [0]
458 SearchCuepoint1 Zoek naar partituurmarkering [1]
459 SearchCuepoint2 Zoek naar partituurmarkering [2]
460 SearchCuepoint3 Zoek naar partituurmarkering [3]
461 SearchCuepoint4 Zoek naar partituurmarkering [4]
462 SearchCuepoint5 Zoek naar partituurmarkering [5]
463 SearchCuepoint6 Zoek naar partituurmarkering [6]
464 SearchCuepoint7 Zoek naar partituurmarkering [7]
465 SearchCuepoint8 Zoek naar partituurmarkering [8]
466 SearchCuepoint9 Zoek naar partituurmarkering [9]
467 SearchCuepointA Zoek naar partituurmarkering [A]
468 SearchCuepointB Zoek naar partituurmarkering [B]
469 SearchCuepointC Zoek naar partituurmarkering [C]
470 SearchCuepointD Zoek naar partituurmarkering [D]
471 SearchCuepointE Zoek naar partituurmarkering [E]
472 SearchCuepointF Zoek naar partituurmarkering [F]
473 SearchCuepointG Zoek naar partituurmarkering [G]
474 SearchCuepointH Zoek naar partituurmarkering [H]
475 SearchCuepointI Zoek naar partituurmarkering [I]
476 SearchCuepointJ Zoek naar partituurmarkering [J]
477 SearchCuepointK Zoek naar partituurmarkering [K]
478 SearchCuepointL Zoek naar partituurmarkering [L]
479 SearchCuepointM Zoek naar partituurmarkering [M]
480 SearchCuepointN Zoek naar partituurmarkering [N]
481 SearchCuepointO Zoek naar partituurmarkering [O]
482 SearchCuepointP Zoek naar partituurmarkering [P]
483 SearchCuepointQ Zoek naar partituurmarkering [Q]
484 SearchCuepointR Zoek naar partituurmarkering [R]
485 SearchCuepointS Zoek naar partituurmarkering [S]
486 SearchCuepointT Zoek naar partituurmarkering [T]
487 SearchCuepointU Zoek naar partituurmarkering [U]
488 SearchCuepointV Zoek naar partituurmarkering [V]
489 SearchCuepointW Zoek naar partituurmarkering [W]
490 SearchCuepointX Zoek naar partituurmarkering [X]
491 SearchCuepointY Zoek naar partituurmarkering [Y]
492 SearchCuepointZ Zoek naar partituurmarkering [Z]
493 SearchError Zoek fouten
494 SearchForward Zoek vooruit naar op te geven tekst
495 SearchNextBarLine Zoek volgende maatstreep
496 SearchPrevBarLine Zoek vorige maatstreep
497 ShiftDown Verschuif object 1 eenheid omlaag (noten: stoklengte)
498 ShiftDownTiny Verschuif object 1/10 eenheid omlaag (noten: stoklengte)
499 ShiftLeft Verschuif object 1 eenheid naar links
500 ShiftLeftTiny Verschuif object 1/10 eenheid naar links
501 ShiftRight Verschuif object 1 eenheid naar rechts
502 ShiftRightTiny Verschuif object 1/10 eenheid naar rechts
503 ShiftUp Verschuif object 1 eenheid omhoog (noten: stoklengte)
504 ShiftUpTiny Verschuif object 1/10 eenheid omhoog (noten: stoklengte)
505 ShiftZero Verschuif object naar standaard positie
506 Staff1 Ga naar partij 1
507 Staff2 Ga naar partij 2
508 Staff3 Ga naar partij 3
509 Staff4 Ga naar partij 4
510 Staff5 Ga naar partij 5
511 Staff6 Ga naar partij 6
512 Staff7 Ga naar partij 7
513 Staff8 Ga naar partij 8
514 Staff9 Ga naar partij 9
515 StaffFirst Ga naar eerste partij
516 StaffLast Ga naar laatste partij
517 StaffNext Ga naar volgende partij
518 StaffPrev Ga naar vorige partij
519 SwitchAuto Zet 'invoerautomatiek' aan/uit

Rechtsklik voor direct wijzigen van voorkeur

520 SwitchChordInsert Invoermodus Akkoordsymbolen
521 SwitchCombi Akkoordmodus (VolgNoten)
522 SwitchCursor Stel muisklik in op invoegen (AAN) / aanwijzen (UIT)
523 SwitchDur1 Kies standaard nootduur 1/1
524 SwitchDur128 Kies standaard nootduur 1/128
525 SwitchDur16 Kies standaard nootduur 1/16
526 SwitchDur2 Kies standaard nootduur 1/2
527 SwitchDur32 Kies standaard nootduur 1/32
528 SwitchDur4 Kies standaard nootduur 1/4
529 SwitchDur64 Kies standaard nootduur 1/64
530 SwitchDur8 Kies standaard nootduur 1/8
531 SwitchDurBrevis Kies duur Brevis
532 SwitchDurDot Zet puncteerduur aan/uit
533 SwitchDurLonga Kies duur Longa
534 SwitchDurNext Kies volgende duur op knoppenbalk
535 SwitchDurPrev Kies vorige duur op knoppenbalk
536 SwitchDurTriplet Zet trioolduur aan/uit
537 SwitchDynamicsTextInsert Invoermodus Dynamiek
538 SwitchFullRepaint Zet snelschrijven aan/uit
539 SwitchInfoText1Insert Invoermodus Muzikale-informatietekst 1
540 SwitchInfoText2Insert Invoermodus Muzikale-informatietekst 2
541 SwitchInfoText3Insert Invoermodus Muzikale-informatietekst 3
542 SwitchMIDIInsert Invoermodus klavier
543 SwitchMidi Zet Klavierinvoer aan/uit
544 SwitchNoteInsert Invoermodus noten (a-g)
545 SwitchOverwrite Kies bewerkingsmodus: tussenvoegen/overschrijven
546 SwitchScoreType Knop ScoreType
547 SwitchSkipNotes Zet noten overslaan aan/uit
548 SwitchSkipText Zet tekst overslaan aan/uit
549 SwitchSongText1Insert Invoermodus Liedtekst 1
550 SwitchSongText2Insert Invoermodus Liedtekst 2
551 SwitchSongText3Insert Invoermodus Liedtekst 3
552 SwitchSongText4Insert Invoermodus Liedtekst 4
553 SwitchTextMode Kies tekstinvoermodus: tekstinvoer/noten
554 ToggleAccidental Waarschuwingsteken(kruis/mol/herstelling)
555 ToggleAltEnhExchange Alternatieve enharmonische verwisseling
556 ToggleArcDown Forceer overbindingsboogje onderlangs
557 ToggleArcLegato Forceer overbindingsboog als legatoboog
558 ToggleArcUp Forceer overbindingsboogje bovenlangs
559 ToggleBartokPizz Bartok-pizzicato
560 ToggleBendDown Trek noot naar beneden (pitchbend)
561 ToggleBendUp Trek noot omhoog (pitchbend)
562 ToggleBindEnd Einde overbindingsboog
563 ToggleBindStart Start overbindingsboog
564 ToggleBreakBeam Secundaire waardestreep
565 ToggleCircle cirkel
566 ToggleCymbalCrash CymbalCrash
567 ToggleDiamondClosed Flageolet gesloten
568 ToggleDiamondOpen Flageolet open
569 ToggleDotShift Nootbolletje naar andere kant van stok
570 ToggleDown Forceer stok omlaag
571 ToggleDownArrow Zet aanwijzing pijltje omlaag bij noot
572 ToggleDownStroke Afstreekteken
573 ToggleDownTRRRR Triller met voorslag van onder
574 ToggleDownUpArrow Zet aanwijzing pijltje omlaag/omhoog bij noot
575 ToggleDrums Drumteken
576 ToggleEnhExchange Enharmonische verwisseling
577 ToggleFermate Fermate
578 ToggleFinger0 Vingerzetting 0
579 ToggleFinger1 Vingerzetting 1
580 ToggleFinger2 Vingerzetting 2
581 ToggleFinger3 Vingerzetting 3
582 ToggleFinger4 Vingerzetting 4
583 ToggleFinger5 Vingerzetting 5
584 ToggleFinger6 Vingerzetting 12
585 ToggleFinger7 Vingerzetting 13
586 ToggleFinger8 Vingerzetting 23
587 ToggleFinger9 Vingerzetting 123
588 ToggleFingerI Vingerzetting i
589 ToggleFingerL Vingerzetting L
590 ToggleFingerM Vingerzetting m
591 ToggleFingerR Vingerzetting R
592 ToggleFingerT Vingerzetting t
593 ToggleFlat Zet/Verwijder mol bij noot
594 ToggleFlat Zet/Verwijder mol bij noot
595 ToggleForceAtHead Forceer versiering/articulatieteken bij nootbolletje
596 ToggleForceAtStem Forceer versiering/articulatieteken bij stok
597 ToggleForceOutside Forceer versiering/articulatieteken buiten de balk
598 ToggleGlue Forceer cluster (noten koppelen)
599 ToggleHalfFlat Kwarttoon verlaging
600 ToggleHalfSharp Kwarttoon verhoging
601 ToggleHidden maak object onzichtbaar
602 ToggleHihatOpen Hihat-Open
603 ToggleIrishRoll Ierse triller
604 ToggleLeftSign Dynamiek > teken
605 ToggleLongMordent Lange mordent
606 ToggleLongPrall Lange Praller
607 ToggleMarcato Marcato teken (harder)
608 ToggleModFlat Voer versiering uit met verlaagde wisseltoon
609 ToggleModSharp Voer versiering uit met verhoogde wisseltoon
610 ToggleMordent Mordent (praller naar beneden)
611 ToggleNatural Zet/Verwijder herstellingsteken bij noot
612 ToggleNatural Zet/Verwijder herstellingsteken bij noot
613 ToggleNonLegato Non-legato (iets korter, niet gebonden)
614 ToggleOptional Zet noot tussen haakjes ( )
615 TogglePrall Praller
616 ToggleRest Wissel tussen rust/noot
617 ToggleRightSign Dynamiek < teken
618 ToggleRoll1 Enkele roller
619 ToggleRoll2 Dubbele roller
620 ToggleRoll3 Driedubbele roller
621 ToggleSchleifer Schleifer (dubbelslag)
622 ToggleSeparate Forceer losse noot (losmaken noten)
623 ToggleSharp Zet/Verwijder kruis bij noot
624 ToggleSharp Zet/Verwijder kruis bij noot
625 ToggleSmall verklein noot
626 ToggleStaccatissimo Staccatissimo
627 ToggleStaccato Staccato
628 ToggleStrum Akkoordslag
629 ToggleTR TR triller
630 ToggleTRRRR Lange triller
631 ToggleTenuto Tenuto - teken (iets harder)
632 ToggleThumb duimpizzicato
633 ToggleTriangle Driehoekteken
634 ToggleTupletLayout weergave antimetrische figuren (kwintool/septool)
635 ToggleTurn Dubbelslag
636 ToggleUp Forceer stok omhoog
637 ToggleUpArrow Zet aanwijzing pijltje omhoog bij noot
638 ToggleUpDownArrow Zet aanwijzing pijltje omhoog/omlaag bij noot
639 ToggleUpStroke Opstreekteken V
640 ToggleUpTRRRR Triller met voorslag van boven
641 ToggleX kruisje
642 Undefined * Niet toegewezen commando ***
643 Undo Maak laatste bewerking ongedaan
644 UndoAll Herstel vanaf laatste automatische kopie

Zie ook