Bestandsbeheer

From MusiCAD

Hoewel het beheren van muziekbestanden in niets verschilt van het beheer van andersoortige bestanden volgt hier toch een korte 'windows-bestandsbeheer'-cursus aangezien het voor veel computergebruikers onduidelijk blijkt te zijn waar hun documenten nu blijven...

Het bestandssysteem van een computer kun je beschouwen als een een verzameling 'archiefkasten'.

Iedere archiefkast staat daarbij voor een schijf van de computer en krijgt een eigen schijfletter toebedeeld. Om historische redenen is de eerste harde schijf doorgaans de C-schijf. In principe zou je alle te bewaren documenten in zo'n kast kunnen gooien en daarna de kast weer snel op slot doen. Na dat met een aantal (tientallen, duizendtallen?) documenten gedaan te hebben is het al gauw een probleem om iets terug te vinden; er is een onderverdeling nodig. In een archiefkast zul je daar bijvoorbeeld planken voor gebruiken. Een plank voor alle belastingpapieren, een voor ingekomen post enz. Een computer doet dat ook met het gebruik van mappen (of directories). Meestal wordt al snel een extra onderverdeling nodig (bijvoorbeeld met lades of stapelbakjes). In een computer worden dat zogeheten sub-mappen (subdirectories).

bestands1.jpg

In het voorbeeld hierboven ligt document rood op plank 3 van kast D. Document blauw ligt in het vierde vak van het eerste bakje van plank drie van kast D. In Windowsterminologie wordt dat als volgt opgeschreven:

D:\plank3\rood.doc
D:\plank3\bakje1\vak4\blauw.doc

De schijf wordt met een letter met dubbele punt aangeduid D:; alle onderverdelingen worden steeds met een \ (backslash) gescheiden.

Om het type aan te geven wordt een zogeheten extensie (alles na de laatste punt) gebruikt.

Windows heeft een intimiderende hoeveelheid mappen voor zichzelf nodig. Om te beginnen C:\Windows met talloze submappen. Een tweede hoofdmap is C:\Program Files waar alle programmatuur is ondergebracht in submappen die meestal de naam van de leverancier hebben. Het programma MusiCAD staat zodoende bijvoorbeeld in C:\Program Files\Musys Software\MC3xxx\mc3.exe

Een heel belangrijke map is C:\Documents and settings waar alle niet-windows documenten terecht zouden moeten komen. Voor iedere gebruiker van de computer is daar een submap met de naam van de gebruiker aanwezig, alsook een map All Users waar gezamenlijke documenten worden opgeslagen. De veel gebruikte map Mijn documenten is in feite een verkorte verwijzing naar een andere map.

XP C:\Documents and settings\NAAM\Documenten van NAAM
Win7 C:\Users\NAAM\Documents
Win10 C:\Gebruikers\NAAM\Documenten

In principe zouden alle te bewaren documenten in een gebruikersmap terecht moeten komen. Voor afbeeldingen geldt iets soortgelijks en wijst de map "Mijn afbeeldingen" naar:

XP C:\Documents and settings\NAAM\Documenten van NAAM\Mijn afbeeldingen
Win7 C:\Users\NAAM\Pictures
Win10 C:\Gebruikers\NAAM\Afbeeldingen

Voor muziek eveneens Mijn muziek verwijst naar:

XP C:\Documents and settings\NAAM\Documenten van NAAM\Mijn muziek
Win7 C:\Users\NAAM\Music
Win10 C:\Gebruikers\NAAM\Muziek

Soortgelijk kunnen bestanden die voor meer dan 1 gebruiker op een computer bedoeld zijn opgeslagen worden in gedeelde documenten, ook weer een verwijzing naar een 'echte' map.

XP C:\Documents and settings\All Users\Gedeelde documenten
Win7 C:\Users\Public\Documents
Win10 C:\Gebruiker\Openbaar\Documenten

Alle muziek komt idealiter in de map Muziek te staan. Hoe dat in het hulpprogramma verkenner van Windows eruit ziet kun je vinden in de mapstructuur. en is afhankelijk van de Windows-versie.

MusiCAD heeft naast ondersteuning van de standaard Windows plekken voor bestandsarchivering nog een aantal mogelijkheden om eenvoudig een paar vaste plekken voor opslag te markeren in de vorm van zelf in te stellen locaties

In windows10 ziet de verkenner in de map Deze pc\Documenten\Mijn Bladmuziek\Voorbeelden er uit als hieronder.

De aanduiding Deze pc is een soort kapstok voor de gebruiker waar schijven (harde schijf, usb-stick) en een aantal plekken voor gebruikersbestanden (Documenten, Downloads, Muziek enz.) naar verwijzen.

MusiCAD bestandsbeheer

Om het 'eenvoudig' te proberen te houden laat Windows standaard de extensie weg. In het plaatje hierboven zie alleen aan het icoontje dat er zowel een midi-bestand als een MusiCAD-bestand "Kerst - Stille Nacht" bestaat.