Beeld

From MusiCAD
Beeld-menu

Met het menuonderdeel beeld van het hoofdmenu is het mogelijk om de weergave op het scherm aan te passen.

Tekstweergave
weergave als 'onderwaterscherm' <ctrl-U> of wijzig
Pianorol
Muziekweergave in de vorm van MIDI pianorol <ctrl-Q>
Wijzig
notatiebalkweergave, wijzigmodus:, 'bewerken, muziek invoeren <F12>
Knoppenbalken
Selecteer welke knoppenbalken beschikbaar moeten zijn.
Speellijst
Laat een speellijst aan de linkerkant van de pagina zien <ctrl-T>;
GereedschapsKist
Zet de actuele gereedschapskist op het scherm <F9>
Vernieuw
In sommige gevallen kan het nuttig zijn dat MusiCAD het scherm opnieuw tekent. Hiervoor staat [Vernieuw] ter beschikkking. <Esc>
Volledig scherm
Laat knoppenbalken, statusregel, menubalk en titelbalk weg om zoveel mogelijk van het scherm te benutten voor de bladmuziek <F11>. Nogmaals <F11> herstelt de gewone situatie weer.


Hoofdmenu

[Bestand] • [Bewerk] • [Beeld] • [Partijen] • [Opties] • [Help]