Witruimte

From MusiCAD
Revision as of 19:51, 8 April 2024 by Musys (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Witruimte is (extra) wit tussen noten of regels.

Iwitruimte

In principe berekent MusiCAD aan de hand van de minimale en maximale nootafstanden voor iedere noot hoeveel 'wit' er minimaal zichtbaar moet zijn. De na afbreking overgebleven witruimte wordt verdeeld over alle objecten in de regel. Witruimte tussen twee noten kun je handmatig aanpassen door de rechternoot naar rechts te schuiven met <alt-Pijltje naar rechts> Een noot die op deze wijze 8 eenheden naar rechts verschoven is kun je op de statusregel herkennen als B4+8 1/8 in plaats van de gebruikelijke B4 1/8

In iedere regel kijkt MusiCAD wat de hoogst en laagst ingenomen plaats is. Aan de hand daarvan kan de benodigde balkhoogte voor die balk worden bepaald. Als de balkhoogte op 0 (automatisch) was ingesteld gebruikt MusiCAD de voor iedere balk berekende minimale balkhoogte.

De hoeveelheid gewenste witruimte tussen twee balken van een regel in een partituur geef je op onder balkafstand.

Witruimte tussen twee regels kun je instellen bij regelafstand onder opmaak.

In een partituur kun je partijgewijs met onderbalkhoogte en bovenbalkhoogte extra witruimte reserveren voor een afzonderlijke partij (zoals bijvoorbeeld bij gebruik van meerdere coupletten liedtekst bij een balk)

De standaardhoeveelheid witruimte rondom maatstrepen, toonsoortwisseling enz. kun je instellen onder [Opties|Opmaak]

Witruimte tussen twee afzonderlijke regels kun je vergroten door een harde regelovergang 'naar beneden te schuiven' met <alt-Pijltje omlaag>

Een (verouderde en in volgende versies misschien niet meer ondersteunde) manier om meer wit tussen twee noten te krijgen is het invoegen van een witruimte-object met <alt-w>. Dit soort witruimte is herkenbaar op de statusregel met 0 %2 (voor twee eenheden extra wit).

extra witruimte met witruimte-object

Zie ook